Inspektorat Szkolny Bytów

Sygnatura
27/101/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Wytyczne i zarządzenia Inspektora Szkolnego i władz nadrzędnych- sygn. 1- 2, z lat 1946- 1950 2.Sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników oświatowych- Wykazy pierwszych nauczycieli, trudności w obsadzie poszczególnych szkół, kwalifikacje zawodowe, dokształcenie nauczycieli, wychowawczyń przedszkoli i innych pracowników oświatowych - sygn. 3- 13, z lat 1945- 1950 3.Sprawy finansowo- gospodarcze szkolnictwa-Finansowanie rozwoju szkolnictwa ze środków państwowych i samorządowych - sygn. 14- 29, z lat 1946- 1950 4.Obiekty szkolne-Stan, odbudowa zdewastowanych i wyposażenie wszystkich szkół i przedszkoli. Inwentaryzacja obiektów szkolnych - sygn. 30- 34, z lat 1945- 1949 5.Organizacja szkół i przedszkoli- Organizacja sieci szkół, przedszkoli i ośrodków oświaty dorosłych- sygn. 35- 37, z lat 1946- 1950 6.Opieka nad dzieckiem- Opieka w różnych formach- sygn. 38- 48, z lat 1946- 1950 7.Biblioteki i czytelnictwo- Sieć i stan bibliotek szkolnych, sprawozdania z rozwoju czytelnictwa. Działalność Biblioteki Powiatowej- sygn. 49- 51, z lat 1947- 1950 8.Oświata dorosłych- Stan i zwalczanie analfabetyzmu w powiecie, organizacja kursów dokształcających, repolonizacyjnych, organizacja i działalność uniwersytetów powszechnych- sygn. 52- 62. z lat 1945- 1950 9.Narady i konferencje- Protokoły z narad nauczycieli, kierowników szkół, konferencji powiatowych i sierpniowych- sygn. 63- 67, z lat 1946- 1950 10.Plany i sprawozdania statystyczno- Sprawozdania sytuacyjne Inspektora Szkolnego ze stanu całokształtu szkolnictwa- opisowe- sygn. 68- 98, z lat 1945- 1950

Dzieje twórcy:

Szkolnego, w celu budowy polskiego szkolnictwa, oświaty i kultury. Zasięg działalności władz szkolnych pokrywał się z granicami administracyjnymi województwa czy powiatu. Inspektor szkolny załatwiał sprawy należące do jego zakresu działania, osobiście lub przy pomocy podległego mu urzędu, noszącego nazwę Inspektorat Szkolny. Był on odpowiedzialny za organizację i realizację powszechnego nauczania i wychowania w podległych mu szkołach, za stan wychowania w zakładach przedszkolnych. Ustawą z dnia 20 marca 1950r. urząd Inspektora szkolnego, włączając Inspektorat do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej pod nazwą Wydział Oświaty.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

98

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

98

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

14.01.1968r. Zygmunt Jażdżejewski