Inspektorat Szkolny Miastko

Sygnatura
27/106/0
Daty skrajne
1946-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawozdania sytuacyjne Inspektora Szkolnego 1947-1950 sygn. 1-21 - materiały opisowe i statystyczne 2. Organizacja szkół i przedszkoli 1946-1950 sygn. 22-28 - budżety, okólniki i zarządzenia

Dzieje twórcy:

Pierwszą władzą administracyjną była radziecka Komendantura Wojenna. Przedstawiciele polskiej administracji - tzw."Grupa Operacyjna" - przybyli do Miastka w dniu 26 kwietnia 1945r. z pełnomocnikiem Rządu R.P..Jednym z pierwszych zadań polskiej administracji była organizacja między innymi Inspektoratu Szkolnego, mając na uwadze szkolnictwo - ośrodki oświaty i kultury w mieście i na wsi. Organizację wewnętrzną władz szkolnych na szczeblu powiatu w okresie od 1945-1950 roku regulowały przepisy prawne przedwojenne zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 marca 1938 roku. Zasięg działalności terytorialnej władz szkolnych pokrywał się z granicami administracyjnymi województwa czy powiatu.

Daty skrajne:

1946-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

15.04.1967r. Zygmunt Jażdżejewski