Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Miastku

Sygnatura
27/110/0
Daty skrajne
1945-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Na uwagę zasługują materiały normatywne i sprawozdania opisowe oraz protokoły Komisji Rozrachunkowo- Likwidacyjnej jak również wykazy przedsiębiorstw i zakładów handlowo usługowych- sygn. 1- 6, z lat1946- 1948

Dzieje twórcy:

W dniu 27 kwietnia 1946r. w miejsce Delegatury utworzono Obwodowe Biuro Likwidacyjne w miastku bezpośrednio podległe Delegaturze Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Gdańsku Oddział w Słupsku. Działalność biura ograniczała się do czynności ewidencyjno- szacunkowych i statystycznych. Biuro składało się z trzech referatów: ogólnego, finansowego i powierniczego, a referaty te dzieliły się na podreferaty. Mocą ustawy z dnia 18 listopada 1948r. o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Miastku z dniem 1 stycznia 1949 zostało zlikwidowane, a jego kompetencje i czynności przejął Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Szczecinku.

Daty skrajne:

1945-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1948, 1945-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Materiały przejęte łącznie z aktami Starostwa Powiatowego w Miastku w 1961 roku.