Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Polanów

Sygnatura
27/111/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1950 sygn. 1-9 - protokoły posiedzeń MRN, akta komisji 2. Referat Administracji Społecznej 1945-1949 sygn. 10-12 - osadnictwo, wykazy analfebetów 3. Referat Finansowo-Gospodarczy 1945-1950 sygn. 13-27 - budżety i sprawozdania finansowe

Dzieje twórcy:

Miasto Polanów w powiecie sławieńskim zostało wyzwolone w dniu 9 marca 1945 roku. Z braku danych w aktach zespołu, nie można ustalić ścisłej daty przejęcia miasta przez polskie władze miejskie. Pierwsi przedstawiciele polskiej władzy administracyjnej, tzw. "grupa operacyjna" z Obwodowym Pełnomocnikiem Rządu R.P., przybyli do Sławna 3 maja 1945 roku. Wynika stąd, że dopiero w maju został mianowany pierwszy burmistrz miasta Polanowa. Mianowany przez Obwodowego Pełnomocnika Rządu burmistrz, w myśl art.. 46 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku jako przełożony gminy był kierownikiem całej administracji i gospodarki miejskiej oraz zwierzchnikiem wszystkich pracowników miejskich. Dla wykonania szerokich zadań administracji polskiej, konieczość narzucała zorganizowanie Miejskiej Eady Narodowej. Na pierwszym posiedzeniu tzw. Tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej miasta Polanowa w dniu 28 listopada 1945 roku powołano radę,prezydium rady, komisje. Odtąd ogólną władzę administracyjną - samorządową w mieście przejęła MRN, a Zarząd Miejski stał się jej organem wykonawczym.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

IV 1967r. Zygmunt Jażdżejewski