Liceum Pedagogiczne w Słupsku

Sygnatura
27/113/0
Daty skrajne
1945-1970
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Księgi protokołów Rad Pedagogicznych i Zebrań Rodzicielskich- informacje o działalności rodziców dzieci- sygn. 1- 6, z lat 1945- 1957 2.Kronika szkolna- kronika prowadzona przez uczniów liceum Pedagogicznego- sygn. 7- 8, z lat 1945- 1970 3.Absolwenci Liceum Pedagogicznego- dane o 1522 absolwentach- sygn. 9, z lat 1947- 1969 4.Działalność LP w dziesięcioleciu- pierwszy okres działalności szkoły (zdjęcia, plany pracy, koła zainteresowań i organizacja)- sygn. 10, z lat 1945- 1955

Dzieje twórcy:

Na mocy instrukcji z dnia 14 lipca 1945r. wydanej przez Ministerstwo Oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego 1945/ 1946 oraz decyzji Kuratora Szkolnego w Gdańsku powstało liceum Pedagogiczne w Słupsku. Gmach szkoły mieścił się przy ul. Partyzantów 24. W latach 1945- 1950 w celu uzyskania znaczniejszej liczby nauczycieli, z polecenia władz szkolnych organizowano kursy wstępne dla nauczycieli trwające 5 miesięcy. Oprócz wymienionych kursów w latach 1950- 1953 został utworzony Wyższy Kurs Nauczycielski oraz Rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli Niemieckich. W Roku szkolnym 1956/ 57 zorganizowano 6- miesięczny Państwowy Kurs Nauczycielski dla absolwentów gimnazjów ogólnokształcących oraz 8- tygodniowego kursu dla wychowawczyń przedszkoli w latach 1948/ 49. Równocześnie z założeniem Liceum powstał internat dla uczącej się młodzieży. Od 1947r. przy Liceum istniała Szkoła Ćwiczeń. W okresie swego istnienia szkoła wykształciła 1522 absolwentów. Ostateczna likwidacja szkoły nastąpiła w sierpniu 1969r.

Daty skrajne:

1945-1970

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1970.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

VII 1976r. Urszula Kazana