Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sławnie

Sygnatura
27/117/0
Daty skrajne
[1951-1953] 1954-1957 [1958]
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dział Planowania 1954-1958 sygn. 1-60 - plany, sprawozdawczość 2. Dział Produkcji Roslinnej 1954-1958 sygn. 61-69 - struktura zasiewów, zagospodarowanie gruntów 3. Dział Produkcji Nasiennej 1954-1957 sygn. 70 - produkcja nasienna 4. Dział Produkcji Zwierzęcej 1954-1957 sygn. 71-76 - produkcja zwierząt, mleka, gospodarka paszami 5. Dział mecvhasnizacji i Transportu 1954-1960 sygn. 77-81 - plany, kontrole, gospodarka paliwem 6. Dział Przemysłu Rolnego 1954-1957 sygn. 82-92 - plany, sprawozdania, działalność produkcyjna 7. Dział Inwestycji 1953-1957 sygn. 93-101 - materiały do planów inwestycyjnych 8. Dział Budownictwa 1954-1957 sygn. 102-103 - komunikaty 9 Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1955-1956 sygn. 104 - szkolenia zawodowe 10. Dział zatrudnienia i płac 1956-1957 sygn. 105-112 - umowy zbiorowe, preliminarze, sprawy socjalne 11. Inspektorat Organizacji 1953-1957 sygn. 113-135 - powołanie, struktura organizacyjna, narady 12. Dział Finansowo- Księgowy 1953-1958 sygn. 136-146 - kontrole,bilanse, preliminarze 13.Dział Zaopatrzenia Materiałowo- Technicznego 1954-1957 sygn. 147-152 - materaiały do planów zaopatrzenia 14. St. Technik BHP i Ochrony Ppoż. 1956 sygn. 153 - plany poprawy warunków BHP 15. Technik Wynalazczości i Racjonalizacji 1956 sygn. 154 - wnioski racjonalizatorskie

Dzieje twórcy:

Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Sławnie utworzone zostało 1 marca 1954r. Podstawą utworzenia były dwa zarzadzenia Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych.- zarzadzenie nr 68 Ministra PGR z dnia 27 lutego 1954 rokuw sprawie czynności związanych z organizacją Zjednoczeń PGR oraz zarządzenie z dnia 18 marca 1954 roku dotyczace połączenia przedsiębiorstw państwowyc. Połaczone zostały Zespoły PGR: z powiatu Sławno -Noskowo, Nacław, Pieńkowo, Ostrowiec, a z powiatu Miastko - Barnów, Biesowice, Kamnica, trzcinno, Świerzenko. Połączone przedsiębiorstwa - Zespoły PGR - miały odtąd być prowadzone pod nazwą " Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych, z siedzibą w Sławnie, woj.. Koszlińskie" Tymczasową siedzibą Zjednoczenia był Słupsk. Ostatecznie dyrekcja Zjednoczenia miesciła się w Sławnie.w / wym. Zarzadzenia wchodziły w zycie z dniem 1 marca 1954 roku. Od 1 maja 1956 roku nadzór sprawowany był przez ministra PGR, poprzez Wojewódzki Zarząd PGR w Koszalinie, na podstawie zarządzenia tegoż Ministra, z dnia 30 kwietnia 1956r.

Daty skrajne:

[1951-1953] 1954-1957 [1958]

Klasyfikacja:

instytucje gospodarcze

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1958.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

154

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

152

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.45

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

II 1988r. W., Kaczalski