Cechy miasta Piotrkowa - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
48/14/0
Liczba serii
17
Liczba skanów
11

Zawartość:

Akta cechowe zgromadzone w zespole dotyczą kilkunastu różnych cechów działających w Piotrkowie na przestrzeni ponad 400 lat. Najstarsze akta pochodzą z piotrkowskiego cechu cechu rzeźnickiego. Są to XVI i XVII-wieczne tzw. dudki cechowe. Z pozostałych cechów powstałych jeszcze przed cechem rzeźnickim, najstarsze dokumenty niestety nie zachowały się. Wyjątkiem jest cech kupiecki (stanowiący odrębny zespół archiwalny nr 196). Wśród akt XVIII-wiecznych na czoło wybijają się bez wątpienia dwa dokumenty zawierające przywileje cechu szewskiego nadane przez króla Augusta II w 1719 i 1720 r. Największa ilość zachowanych akt cechowych pochodzi z drugiej połowy XIX w. oraz okresu międzywojennego (do 1927 r.). Wśród zachowanych akt z tego okresu najwięcej jest ksiąg protokołów oraz ksiąg czeladników i mistrzów. Ze względu na formę na wyróżnienie zasługują dyplomy i zaświadczenia czeladnicze i mistrzowskie. Z okresu okupacji niemieckiej oraz z czasów powojennych (do 1955 r.) dominują rejestry członków poszczególnych cechów oraz księgi protokołów.

Dzieje twórcy:

Wzrost liczby rzemieślników poszczególnych specjalności w drugiej połowie XV w. w Piotrkowie pozwolił na zakładanie organizacji cechowych. W 1468 r. powstał cech kuśnierzy, a w 1478 - kowali i ślusarzy oraz "wszystkich wokół żelaza pracujących", którzy mieli wyłączne prawo sprzedawania swoich wyrobów w dni poza targowe. W 1474 r cechy: garbarzy, krawców, kuśnierzy, skórników i szewców otrzymały od króla Kazimierza Jagiellończyka nadanie na łąki podmiejskie. O znaczeniu piotrkowskiego handlu świadczy istnienie cechów obejmujących sprzedawców soli tzw. "prasołów" (1466) oraz cech skupiający resztę kupców (1487). Jako jeden z nielicznych w Polsce utworzono w Piotrkowie cech czapników (1555). Jeszcze w 1532 zalegalizowano cech sukienników, a w 1552 cech postrzygaczy. Oprócz organizacji grupujących rzemieślników przemysłowych powstawały cechy spożywcze - cech rzeźników (1550), cech szynkowy (1597, wbrew nazwie w jego skład weszli oprócz szynkarzy także rymarze, siodlarze, paśnicy, miecznicy, stolarze, stelmachowie, a później kowale i złotnicy). Niektóre profesje znalazły się poza organizacjami cechowymi - kotlarze, kominiarze, piekarze i piwowarzy. Cech złotników założono dopiero w 1699 r. (przywilej króla Augusta II), a cech piwowarów w 1721 r. (przywilej króla Augusta II). Na początku XVII w. założono cech balwierzy (cyrulików - 1604) i cech płucienników (1610 lub 1611). Cech piekarski otrzymał przywilej jako ostatni - w 1749 r. (przywilej króla Augusta III). Zasady organizacji rzemiosła w Królestwie Kongresowym regulowało postanowienie namiestnika z 31.12.1816 r. powołujące w miejsce cechów tzw. zgromadzenia rzemieślnicze. Warunkiem było zebranie się przynajmniej 10 majstrów tej samej specjalności, mniej liczni zmuszeni byli należeć do organizacji swojej specjalności w innym mieście. W Piotrkowie zarejestrowanych zostało 10 organizacji cechowych skupiających ok. 250 rzemieślników. Na przełomie 1945 i 1946 r. działały w mieście następujące cechy: piekarzy, młynarzy, fryzjerów, rzemieślników, stolarzy, kowali, krawców, budowlanych, ślusarzy, szewców i cholewkarzy. Z dniem 1 stycznia 1953 r. powołano Cechy Rzemiosł Różnych. W Piotrkowie działał Okręgowy Związek Cechów Rzemiosł Różnych zrzeszający cechy z Piotrkowa, Radomska, Wielunia, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic i Tomaszowa Mazowieckiego.

Daty skrajne:

1550-1955

Klasyfikacja:

cechy, związki rzemieślnicze

Nazwa twórcy:

Daty:

1550-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

89

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

89

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.68

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.68

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 88
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 89