Akta gminy Bogusławice

Sygnatura
48/241/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
15190

Zawartość:

Okres 1870-1914 - akta sporządzone w języku rosyjskim zawierają sprawy administracji gminnej, sądów gminnych, dozoru kościelnego, podatków, paszportów, poborowych, ubezpieczeń ogniowych, korespondencji z władzami zwierzchnimi. Księgi ludności stałej podzielone są na dwie części - pierwsza wpisana jest pod rokiem 1888, druga część pod rokiem 1905. W okresie 1915-1939 akta pisane były w języku polskim Całość spraw podzielono na działy: 1) Ogólno - Organizacyjny, 2) Finansowo - Budżetowy, 3) Gospodarki Gminnej, 4) Administracyjny. Tytuły teczek są bardziej rozszerzone i dotyczą zagadnień takich jak: oświata, finanse, opieka społeczna, rolnictwo, sądownictwo, bezpieczeństwo,administracja, wojskowość, urzędy stanu cywilnego. Akta z okresu okupacji niemieckiej 1939 - 1944 dotyczą głównie aprowizacji, porządku publicznego, kontyngentów, ewidencji i kontroli ruchu ludności, podatków. Sporządzone są w języku polskim i niemieckim. Akta powstałe w okresie 1945-1953 charakteryzują takim samym układem tytułów jak poprzednio. Zawartość akt: sprawy administracyjne, budżety, protokoły zebrań gminnych, rolne, budowlane, statystyka, osobowe pracowników, oświaty. Ponadto dołączono do zespołu akta nadania majoratu Bogusławice (2 j.a.; 1877 rok)

Dzieje twórcy:

Powstała na mocy ukazu carskiego z 1864 r. Wbrew nazwie siedzibą Zarządu Gminy była osada Wolbórz. W latach 1915-1933 funkcjonował Urząd Gminy Bogusławice. Z chwilą przeprowadzenia reformy samorządowej od 1934 r. funkcjonował ponownie Zarząd Gminy Bogusławice. W wyniku wprowadzenia ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej organem wykonawczym Gminnej Rady Narodowej w Bogusławicach było Prezydium Gminnej Rady Narodowej. W latach 1870-1953 do gminy należały wsie: Baby, Białkowice, Bogusławice, Brudaki, Gazomia, Kosów, Komorniki, Krzykowice, Kuznocin, Lubiatów, Młynary, Moszczenica, Moszczenica Poduchowna, Polichno, Proszenie, Psary, Raciborowice, Rzeczków Duchowny, Rzeczków Szlachecki, Świątniki, Wola Moszczenicka, Wolbórz, Wójtostwo, Żarnowica, Zwierzyniec, Żywocin. Gmina została zlikwidowana na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych.

Daty skrajne:

[1857] 1870-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1857-1954, 1857-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2878

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2878

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

42.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

41.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak