Zbiór akt kościelnych, klasztornych i związków wyznaniowych

Sygnatura
48/358/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
951

Zawartość:

Kopiarz Sulejowski, kancjonał, księgi wizytacji, odpisy metryk urodzeń, pieśń o Świętym Rochu, przywileje wydane przez opata sulejowskiego, inwentarze kościołów, akty erekcyjne

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1607-1928

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1607-1607, 1618-1618, 1662-1662, 1686-1897, 1928-1928.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.36

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak