Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bełchatowie

Sygnatura
48/572/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
6909

Zawartość:

Protokoły z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, protokoły z posiedzeń plenarnych, protokoły z posiedzeń Egzekutywy

Dzieje twórcy:

Komitet Miejsko - Gminny PZPR w Bełchatowie powstał 15 sierpnia 1975 r. na posiedzeniu plenarnym Komitetu Miejskiego i Komitetu Gminnego PZPR w Bełchatowie z połączenia tych dwóch ciał (od 16 sierpnia 1975 r.). Organami władzy KM-G były: Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza (najwyższy organ władzy, wytyczający kierunki działalności, wybierający Plenum i Komisję Rewizyjną), Plenum (kierujące działalnością partii pomiędzy konferencjami, spośród którego wyłaniano Egzekutywę), Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna (zajmująca się badaniem zgodności działania ciał wybieralnych ze statutem partii oraz polityka gospodarczą i finansową KM-G). Do aparatu wykonawczego należały: Egzekutywa (prowadząca bieżącą pracę KM-G) i Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej (czuwała nad prawomyślnością członków i przestrzeganiem zasad ideowych). KM-G został zlikwidowany 5 listopada 1986 r. na VI Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej.

Daty skrajne:

1975-1986

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1975-1986.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

34

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

34

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak