Akta Gminy Niesułków

Sygnatura
49/358/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3156

Zawartość:

Tabele likwidacyjne (sygn. 1-3), księgi dochodów budżetowych (sygn. 4-5), księga biercza podatku gruntowego (sygn. 6) księgi ludności stałej (sygn. 7-14), rejestry mieszkańców (sygn. 15-18), księgai kontroli ruchu ludności (sygn.19), zgłoszenia celem policyjnego stwierdzenia ludności (sygn. 20-24).

Dzieje twórcy:

Dzieje ustrojowe urzędów gminnych zostały dokładnie omówione przez Włodzimierza Rudzia - we wstępie do inwentarza zespołu "Akta Gminy Będków". Gmina administracyjna Niesułków powołana ostała ukazem carskim z 2 marca 1864 roku. W latach 1867-1914 położona była na terenie powiatu brzezińskiego i guberni piotrkowskiej. W okresie I wojny świtowej powiat brzeziński znajdował się na terenie gubernatorstwa warszawskiego. W okresie niepodległego państwa polskiego gmina Niesułków wchodziła w skład powiatu brzezińskiego i województwa łódzkiego. W okresie II wojny światowej część powiatu brzezińskiego z gminą Niesułków przyłączona została do III Rzeszy i weszła w skład rejencji kaliskiej. W 1941 roku w miejsce rejencji kaliskiej utworzono rejencję łódzką. W skłd gminy Niesułków wchodziły następujące miejscowości: Bartolin, Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Głąbie, Kaźmierzów, Lipka, Niesułków, Nowostawy Dolne, Nowostawy Górne, Nowostawskie Działki, Poćwiartówka, Sierżniaa, Skoszewka, Skoszewy Nowe, Skoszewy Stare, Warszewice, Anielin Kolonia, Niesułków Kolonia, Sierżnia Folwark, Sirżnia A Folwark, Skoszewy Folwark, Skoszewy A Folwark, Warszewice Folwark. Z chwilą wyzzwolenia w 1945 roku Gminna Rada Narodowa w Niesułkowie zaczęła funkcjonować na podstawie Krajowej Rady Narodowej zz dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodaawczzych i samorządowych. Położona była na terenie województwa łódzkiego i powiatu brzezińskiego.

Daty skrajne:

1867-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1867-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak