Akta Gminy Owczary z siedzibą w Podklasztorzu

Sygnatura
49/374/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Tabele nadawcze i likwidacyjne, książki uchwał Rady Gminnej i Zarządu Gminnego, księga protokołów Gminnej Komisji Rewizyjnej, budżety.

Dzieje twórcy:

Powstała w 1867 r. na mocy ukazu carskiego z 16.III. 1859 r. Siedzibą gminy było Podklasztorze. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa o Radach Gminnych z 28 XI 1918r. Wprowadził w miejsce pełnomocników gminnych Rady Gminne jako organa zarządzające i kontrolujące gospodarkę gminną. Ustawa o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z 23 III 1933 r. rozszerzyła uprawnienia samorządowe gminy. Organem ustawodawczym samorządu była Rada Gminna, natomiast organem wykonawczym był Zarząd Gminy na czele którego stał wójt. W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. gmina pozbawiona była samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej na mocy ustawy z 11 IX 1944 r. utworzona została Gminna Rada Narodowa w Owczarach z siedzibą w Podklasztorzu.

Daty skrajne:

1921-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1921, 1925-1925, 1928-1932, 1934-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak