Akta Stanu Cywilnego Gminy Skoszewy

Sygnatura
49/458/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
882

Zawartość:

Roczne księgi metrykalne wspólne dla akt urodzeń, małżeństw i zgonów, dowody do akt małżeństw.

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji narodzeń, ślubów i zgonów wprowadził w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona obowiązujący na mocy artykułu 69 Konstytucji z 1807 roku. Dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 roku (obowiązujący od 1 V 1808 r.) wprowadził urzędy i akta stanu cywilnego, w których miano dokonywać rejestracji. Księgi stanu cywilnego wspólnie dla wszystkich wyznań prowadzić mieli urzędnicy świeccy, lecz z braku fachowych kadr, zadania te przejęli faktycznie duchowni. Nakazano im jednak spisywać najpierw akt cywilny, a dopiero potem dopełnić obrządek religijny. Ślubów cywilnych i rozwodów w miastach udzielali prezydenci i burmistrzowie, natomiast w gminach ślubu udzielali duchowni (proboszczowie) pełniący obowiązki urzędnika stanu cywilnego. Odrębne prowadzenie w Królestwie Polskim akt stanu cywilnego i akt metrykalnych zakończono po powierzeniu proboszczom w roku 1825 oficjalnie funkcji urzędnika stanu cywilnego. W Skoszewach rolę urzędnika stanu cywilnego w latach 1808-1811 pełnił proboszcz Strykowski ksiądz Jan Burzyński, w latach 1811-1824 ksiądz Łukasz Budny administrator parafialny, w miesiącach od marca do czerwca 1824 roku zastępcami urzędnika stanu cywilnego byli ksiądz Szymon Ratyński proboszcz Brzeziński, Ksiądz Bernard Sroczyński wikariusz Niesułkowski, ksiądz Józef Krygier wikariusz Brzeziński, natomiast w latach 1824-1825 urzędnikiem stanu cywilnego był proboszcz Skoszewski ksiądz Antoni Kraszeński. Wpisów dokonywano w księgach otrzymanych z Sądu Pokoju Powiatu Brzezińskiego. Księgi zawierają ponumerowane i ostemplowane karty ("S.Pok.P.Brzez."). Akta prowadzono w układzie rocznym, dokonując wpisów kolejno w obrębie serii (urodzenia, zgony i małżeństwa), jedynie w latach 1808-1809, 1817-1820 w układzie 2-letnim. Na ostatniej stronie figurują adnotacje sądu o liczbie zapisanych kart oraz sprawdzeniu księgi przez sędziego wraz z datą rewizji. Dowody do akt małżeństw nie zachowały się. Natomiast umieszczona jest informacja na marginesie przy protokołach rewizji o liczbie kart w aneksach. Księgi z lat 1808-1810, 1812, 1813 nie posiadają skorowidza, pozostałe skorowidze występują na końcu księgi w układzie według kolejności wpisów. Księgom ani w parafii, ani w archiwum sądowym nie nadano sygnatur. Po uporządkowaniu w APTM otrzymały sygnaturę ciągłą od 1 do 15.

Daty skrajne:

1808-1825

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1825.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zdigitalizowano