Rada Opiekuńcza w Brzezinach

Sygnatura
49/470/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1465

Zawartość:

Protokoły posiedzeń Zarządu Komitetu Obywatelskiego i Rady Opiekuńczej, sprawozdania, korespondencja, dokumentacja finansowa.

Dzieje twórcy:

W sierpniu 1914 r. w Brzezinach zawiązał się Komitet Opiekuńczy na czele którego stanął Prezes Ksiądz Dziekan Walenty Kalicki a w jego skład weszli członkowie honorowi oraz wybitni obywatele miasta. Celem Komitetu było niesienie pomocy materialnej oraz otoczenie opieką ubogich. W dniu 12 X 1915 r. na spotkaniu Zarządu Komitetu Obywatelskiego z Naczelnikiem Powiatu został wprowadzony podział dotychczasowego komitetu na trzy komitety: wyznania katolickiego, wyznania ewangelickiego, wyznania mojżeszowego powstała Rada opiekuńcza w Brzezinach. Kontynuowała ona dalszą pomoc dla biednych m.in.. Przygotowując bezpłatne posiłki aż do końca grudnia 1920 r.

Daty skrajne:

1914-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak