Archiwum fotograficzne Wojciecha Tuszko

Sygnatura
3/130/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
7046

Zawartość:

Na fotografiach zarejestrowane zostały wydarzenia z najbliższego kręgu rodziny i przyjaciół oraz otaczającej rzeczywistości: przedstawiają miasta i wsie w Polsce, migawki z wakacji letnich i zimowych rodziny Tuszko, widoki miejscowości odwiedzanych przez Wojciecha Tuszko podczas zagranicznych podróży służbowych za wschodnią i zachodnią granicą Polski. Na zdjęciach obecni są również współpracownicy twórcy spuścizny z Polskiej Akademii Nauk. Autor fotografował promocje doktorskie odbywające się na Politechnice Warszawskiej, wykłady i spotkania z zagranicznymi naukowcami, w 1961 r. zrealizował na Politechnice Warszawskiej fotoreportaż z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa najwybitniejszemu polskiemu fizykochemikowi profesorowi Wojciechowi Świętosławskiemu. W spuściźnie znajdują się zdjęcia wykonane podczas licznych plenerów fotograficznych, w których Wojciech Tuszko uczestniczył, fotoreportaże z wernisaży wystaw (np. fotografii, grafiki). Na kopertach z negatywami autor zamieścił istotne dla niego informacje techniczne: dane aparatu fotograficznego, obiektywu, filmu, wywoływacza, datę naświetlenia i wywołania. Ponadto na wielu opakowaniach znalazły się opisy treści przedstawień. Najstarsze powstały w 1953 r., najnowsze - w 2002 r.

Dzieje twórcy:

Wojciech Tuszko (ur. w 1921 r.) jest z wykształcenia i zawodu doktorem chemii - fotochemikiem. Pracował m.in. jako asystent na Wydziale Chemii Organicznej Uniwersytetu Warszawskiego (lata 1951-1957), w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (1957-1968), od 1968 r. kierował Laboratorium Obróbki Materiałów Światłoczułych w Laboratorium Badawczym Warszawskich Zakładów Fotochemicznych FOTON, prowadził Pracownię Fotograficzną w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie; do 1982 r. był zastępcą kierownika Ośrodka Rozwoju Techniki Fotograficznej Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. Wojciech Tuszko to uznany teoretyk i znawca fotografii, długoletni współpracownik czasopisma „Fotografia” (w latach 1953-1972), wiceprzewodniczący sekcji Naukowej Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF), jest członkiem rzeczywistym i honorowym Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 703) oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest tłumaczem oraz autorem książek poświęconych teorii fotografii, artykułów, a także haseł encyklopedycznych. Należał do grona jurorów międzynarodowych konkursów podczas INTERKAMERY w Pradze, był jurorem konkursów fotograficznych „Diastar” i „Pentacon-ORWO”. Od lat 90. XX w. współpracował z „Foto Kurierem”. Wojciech Tuszko po raz pierwszy pokazał publicznie swoje zdjęcia w styczniu 2016 r., na wystawie prezentowanej w Warszawie w Pracowni Duży Pokój.

Daty skrajne:

1953-2002

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-2002.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

61185

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.84

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 167 j.a.