Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie

Sygnatura
2/349/1
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
26
Liczba skanów
139410

Zawartość:

Wydział I – Organizacyjno- Szkoleniowy: rozkazy, 1919-1939, sygn. 1-51; Wydział II- Gospodarczy: sprzęt wojskowy, diety, 1931-1938, sygn. 52-56; Wydział III – Personalny: ruch służbowy, 1924-1939, sygn. 57-86; Wydział IV- Centrala Służby Śledczej: Referat -Kryminalny: ściganie przestępców, 1927-1939, sygn. 87-114, 3/1; Referat II –Rozpoznawczy: rejestracja przestępców, 1922-1939, sygn. 115-126; Referat III- Rejestracyjno- Pościgowy: „Gazeta Śledcza”, listy gończe, fotografie, 1919-1939, sygn. 127-145, 315-347; Referat IV- Techniki Śledczej: laboratorium śledcze, 1938, 1939, sygn. 146; Referat V – Policji Kobiecej: młodociani, prostytutki, handlarze żywym towarem, 1931-1939, sygn. 147-156; Referat VI – Spraw Specjalnych: komuniści, nacjonaliści ukraińscy, szpiedzy, emigranci polscy, opozycja legalna, 1920-1939, sygn. 157-268; Referat VIII –Psów Służbowych, 1937-1939, sygn. 269-271; Referat VIII-Ogólny: organizacja, kancelaria, skorowidze, 1929, 1936-1939. Wydział V – Dowodzenia Ogólnego: Referat I –Taktyczny: kompanie rezerwy policyjnej, szkolenie policjantów, 1937-1939, sygn. 303-313; Referat II – Specjalny: zarządzenia w obliczu wojny polsko-niemieckiej, 1939, sygn. 314.

Dzieje twórcy:

Policja Państwowa została powołana ustawą z dn. 24 lipca 1919r. (Dz. P. P. P. 1919, nr 61, poz. 363). Była organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych mającym za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Na czele Policji stał Komendant Główny podległy ministrowi spraw wewnętrznych. Organizację Komendy Głównej PP regulowało rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 18.12.1922 r., rozkaz Komendanta Głównego nr 202 oraz szereg przepisów wykonawczych, które określały zakres działania PP oraz jej stosunek do innych organów państwowych. Do zadań Komendanta należały czynności wykonawcze w zakresie organizacji administracji i zaopatrzenia, uzbrojenia oraz uzupełnień i wyszkolenia Policji. Organizację Komendy Głównej jako organu Komendanta Głównego określały m.in.. przepisy ministra spraw wewnętrznych z 18.04.1921 r. Rozszerzenie władzy Komendanta Głównego i zakresu działania KG PP nastąpiło na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. 1928, nr 28, poz. 257). Na mocy zarządzenia ministra spraw wewnętrznych z 5.01.1936 r. i rozkazu Komendanta Głównego z 20.01.1938 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej KG PP. Policja Państwowa przestała istnieć we wrześniu 1939 r. po agresji niemieckiej na Polskę.

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

345

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

345

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 345j.