Sąd Obwodowy w Lewinie Kłodzkim

Sygnatura
84/132/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: 1.Akta ogólne, [1783]1879-1945, sygn.: 1-153 (instrukcje dla kolegiów sądowych, statusty, dane statystyczne, akta osobowe, organizacyjne i administracyjne sądu, rejestry sądowe, odpisy ksiąg katastralnych, inwentarzowych, duplikaty ksiąg metrykalnych), 2.Akta gruntowe, [1750]1879-1945, sygn.: 154-2730. Brak sygn.: 88, 96, 99, 194, 428, 432, 433, 497, 498, 508, 678, 777, 778, 1039, 1161, 1209, 1867, 2165, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2533, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku (2730 j.a.-35 j.a.=2695 j.a.)). Część nieopracowana: nab.: 2698/2024 - korekta ewidencji - wprowadzenie do ewidencji materiałów archiwalnych dotychczas poza ewidencją, 365 j.a., 0,00 mb.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1750] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1750-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Lewin

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

3758

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2695

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

45.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

39.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych
spis roboczy Brak danych
spis zdawczo-odbiorczy Brak danych
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych 1025 j.a.