Sąd Obwodowy w Międzylesiu

Sygnatura
84/309/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: 1.Akta ogólne, 1901-1945, 2.Akta gruntowe gospodarstw chłopskich i posesji miejskich, [1786]1879-1945, 3.Akta gruntowe majątków ziemskich, [1786]1879-1904, 4.Regulacje, zwolnienia z ciężarów, [1842]1879-1896, 5.Księgi niw, [1787]1879-1945, 6.Wykazy podatków od budynków, [1872]1879-1942, 7.Kontrakty kupna, dzierżaw, [1817]1879-1942, 8.Testamenty, [1787]1879-1945, 9.Rejestry testamentów, [1835]1879-1945, 10.Rejestry spraw spadkowych, 1897-1943, 11.Sprawy cywilne, 1900-1943, 12.Sprawy upadłości, 1928-1940, 13.Sprawy karne, 1900-1943, 14.Sprawy tzw. wolnej jurysdykcji, [1838]1879-1934, 15.Sprawy stanu cywilnego, [1851]1879-1944, 16.Sprawy opiekuńcze, 1900-1944 sygn. 4137-4146, 17.Rejestracja firm handlowych, prezmysłowych, stowarzyszeń i związków, 1895-1945, 18.Protokoły sądów rozjemczych, [1857]1879-1930.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1734] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1734-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Mittelwalde

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5417

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4347

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

950

Ogółem metrów bieżących

50.03

Ogółem opracowanych metrów bieżących

40.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

8.9

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
brak pomocy Nie 950 j.a.