Sąd Obwodowy w Niemczy

Sygnatura
84/498/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Część opracowana: -akta dotyczące spraw organizacyjnych, 1830-1945, sygn. 1-68, -akta gruntowe, 1724-1944, sygn. 69-1284, -testamenty, 1761-1944, sygn. 1285-1704.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

[1701] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1701-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Nimptsch

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1778

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1704

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

72

Ogółem metrów bieżących

32.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

30.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

1.6

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
brak pomocy Nie 72 j.a.

dopływ - Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 06.06.1960 r., Nab. Nr 146; dawny nr zespołu: 57.