Sąd Obwodowy w Świdnicy

Sygnatura
84/582/0
Liczba serii
415
Liczba skanów
10824

Zawartość:

Dokumentacja zgromadzona w ramach zespołu Sąd Obwodowy w Świdnicy (Amtsgericht Schweidnitz) obejmuje akta administracyjne, testamenty, akta spraw cywilnych, spadkowych i opiekuńczych, akta spraw karnych, księgi i akta gruntowe, księgi i akta gruntowe kopalń, akta majątków, matrykuły i akta gospodarstw dziedzicznych, akta rejestrowe firm, stowarzyszeń oraz spółdzielni oraz akta osobowe pracowników sądu. Dzięki różnorodności zachowanych materiałów archiwalnych w tym imponującej liczbie ponad 8000 testamentów, akta sądu w Świdnicy stanowią interesujące źródło pozwalające na odtworzenie dziejów lokalnej społeczności na przełomie XIX/XX wieku. Akta obrazują nie tylko stosunki własnościowe, ale też proces tworzenia i funkcjonowania różnych organizacji i stowarzyszeń. Dla historyków gospodarki wartościowym materiałem archiwalnym są akta odnoszące się do dziejów górnictwa oraz działających w regionie firm i zakładów przemysłowych. Serie i podserie: seria 1 Akta Generalia, sygn. 1-147, 147 j.a., 3 mb, seria 2 Rejestry spraw cywilnych, sygn. 148-152, 5 j.a., 0,20 mb, seria 3 Akta postępowań upadłościowych oraz licytacji, sygn. 153-163, 11 j.a., 0,30 mb, seria 4 Rejestry oraz skorowidze spraw karnych, sygn. 164-263, 100 ja., 1,00 mb, seria 5 Akta spraw karnych, sygn. 264-287, 24 j.a., 0,30 mb, seria 6 Akta dotyczące sądownictwa niespornego oraz dobrowolnej jurysdykcji, sygn. 288-366, 79 j.a., 1,60 mb, seria 7 Akta osobowe pracowników sądu, sygn. 368, 1 j.a., 0,02 mb, seria 8 Rejestr dyspozycji na wypadek śmierci, sygn. 369, 1 j.a, 0,02 mb, seria 9 Wieczyste księgi gruntowe (Grundbücher), sygn. 370-765, 20733-20891, 555 j.a, 34,20 mb, podseria 9.1 Księgi gruntowe miejscowości Milikowice (Grundbuch von Nieder, Ober, Mittel Arnsdorf), sygn. 370-379, 9 j.a., podseria 9.2 Księgi gruntowe miejscowości Krzczonów (Grundbuch von Bergthal), sygn. 380, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.3 Księgi gruntowe miejscowości Gruszów (Grundbuch von Birkholz), sygn. 381-383, 3 j.a., 0,30 mb, podseria 9.4 Księgi gruntowe miejscowości Witoszów Dolny (Grundbuch von Nieder Bögendorf), sygn. 384-392, 9 j.a., 1,2 mb, podseria 9.5 Księgi gruntowe miejscowości Witoszów Górny (Grundbuch von Ober Bögendorf), sygn. 393-397, 5 j.a., 0,60 mb, podseria 9.6 Księgi gruntowe miejscowości Lubachów (Grundbuch von Breitenhain), sygn. 398-400, 3 j.a., 0,25mb, podseria 9.7 Księgi gruntowe miejscowości Bolesławice (Grundbuch von Bunzelwitz), sygn. 401-410, 11 j.a., 0,80 mb, podseria 9.8 Księgi gruntowe miejscowości Burkatów (Grundbuch von Burkersdorf), sygn. 411-414, 4 j.a, 0,30 mb, podseria 9.9 Księgi gruntowe miejscowości Komorów (Grundbuch von Cammerau), sygn. 415-418, 4 j.a., 0,30 mb, podseria 9.10 Księgi gruntowe miejscowości Domanice (Grundbuch von Domanze), sygn. 419-424, 6 j.a., 0,50 mb, podseria 9.11 Księgi gruntowe miejscowości Bożanów (Grundbuch von Eckersdorf), sygn. 425, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.12 Księgi gruntowe miejscowości Opoczka (Grundbuch von Esdorf), sygn. 426-429, 4 ja., 0,30 mb, podseria 9.13 Księgi gruntowe miejscowości Chwałów (Grundbuch von Frauenhain), sygn. 430-432, 3 j.a, 0,20 mb, podseria 9.14 Księgi gruntowe miejscowości Stachowice, (Grundbuch von Gross Friedrichsfelde), sygn. 433, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.15 Księgi gruntowe miejscowości Stachowiczki, (Grundbuch von Klein Friedrichsfelde), sygn. 434, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.16 Księgi gruntowe miejscowości Czechy (Grundbuch von Tschechen, (Friedrichsrode), sygn. 435-437, 3 j.a., 0,30 mb, podseria 9.17 Księgi gruntowe miejscowości Miłochów (Grundbuch von Nieder Giersdorf), sygn. 438-440, 3 j.a, 0,30 mb, podseria 9.18 Księgi gruntowe miejscowości Modliszów (Grundbuch von Hohgiersdorf), sygn. 441-445, 5 j.a., 0,60 mb, podseria 9.19 Księgi gruntowe miejscowości Gogołów (Grundbuch von Goglau), sygn. 446-450, 5 j.a., 0,60 mb, podseria 9.20 Księgi gruntowe miejscowości Gołaszyce (Grundbuch von Gohlitsch), sygn. 451-455, 5 j.a., 0,60 mb, podseria 9.21 Księgi gruntowe miejscowości Grodziszcze, (Grundbuch von Gräditz (Königlich Gräditz), sygn. 456-477, 22 j.a., 1,80 mb, podseria 9.22 Księgi gruntowe miejscowości Jagodnik (Grundbuch von Grunau-Jacobsdorf), sygn. 478-481, 4 j.a., 0,35 mb, podseria 9.23 Księgi gruntowe miejscowości Gola Świdnicka (Grundbuch von Guhlau), sygn. 481-486, 5 j.a, 0,60 mb, podseria 9.24 Księgi gruntowe miejscowości Imbramowice (Grundbuch von Ingramsdorf), sygn. 487-495, 9 j.a., 1,00 mb, podseria 9.25 Księgi gruntowe miejscowości Jakubów (Grundbuch von Jacobsdorf), sygn. 496-497, 2 j.a., 0,20 mb, podseria 9.26 Księgi gruntowe miejscowości Stary Jaworów (Grundbuch von Alt Jauernick), sygn. 498-501, 4 j.a, 0,35 mb, podseria 9.27 Księgi gruntowe miejscowości Nowy Jaworów (Grundbuch von Neu Jauernick), sygn. 502-504, 3 j.a., 0,25 mb, podseria 9.28 Księgi gruntowe miejscowości Kątki (Grundbuch von Käntchen), sygn. 505, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.29 Księgi gruntowe miejscowości Kalno (Grundbuch von Kallendorf), sygn. 506-509, 4 j.a., 0,30 mb, podseria 9.30 Księgi gruntowe miejscowości Mysłaków (Grundbuch von Kaltenbrunn), sygn. 510-522, 13 j.a., 1,20 mb, podseria 9.31 Księgi gruntowe miejscowości Wiśniowa (Grundbuch von Rothkirschdorf), sygn. 523, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.32 Księgi gruntowe miejscowości Krzczonów (Grundbuch von Weisskirschdorf), sygn. 524-526, 3 ja., 0,25 mb, podseria 9.33 Księgi gruntowe miejscowości Klecin (Grundbuch von Klettendorf), sygn. 527-529, 3 j.a., 0,25 mb, podseria 9.34 Księgi gruntowe miejscowości Świdnica (Grundakten von Kletschkau), sygn. 530, 20733-20737, 6 j.a., 0,50 mb, podseria 9.35 Księgi gruntowe miejscowości Mrowiny (Grundbuch von Konradswaldau), sygn. 531-540, 10 j.a., 1,00 mb, podseria 9.36 Księgi gruntowe miejscowości Krasków (Grundbuch von Kratzkau), sygn. 541-542, 2 j.a., 0,20 mb, podseria 9.37 Księgi gruntowe miejscowości Krzyżowa (Grundbuch von Kreisau), sygn. 543-545, 3 j.a., 0,30 mb, podseria 9.38 Księgi gruntowe miejscowości Kraszowice (Grundbuch von Kroischwitz), sygn. 546, 20738-20746, 9 j.a., 0,90 mb, podseria 9.39 Księgi gruntowe miejscowości Sady (Grundbuch von Krotzel), sygn. 547-548, 2 j.a., 0,20 mb, podseria 9.40 Księgi gruntowe miejscowości Lutomia (Grundbuch von Leutmannsdorf), sygn. 549-587, 39 j.a., 3,60 mb, podseria 9.41 Księgi gruntowe miejscowości Bojanice (Grundbuch von Ludwigsdorf), sygn. 588-591, 4 j.a, 0,35 mb, podseria 9.42 Księgi gruntowe miejscowości Marcinowice (Grundbuch von Gross Märzdorf),, sygn. 592-597, 6 j.a., 0,50 mb, podseria 9.43 Księgi gruntowe miejscowości Marcinowiczki (Grundbuch von Klein Märzdorf), sygn. 598, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.44 Księgi gruntowe miejscowości Nowice (Grundbuch von Neudorf), sygn. 599-603, 5 j.a., 0,50 mb, podseria 9.45 Księgi gruntowe miejscowości Kalno-Wostówka (Grundbuch von Neu Sorgau), sygn. 604, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.46 Księgi gruntowe miejscowości Niegoszów (Grundbuch von Nitschendorf), sygn. 605, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.47 Księgi gruntowe miejscowości Omieciny (Grundbuch von Ohmsdorf), sygn. 606-608, 3 j.a., 0,25 mb, podseria 9.48 Księgi gruntowe miejscowości Panków (Grundbuch von Penkendorf), sygn. 609-614, 6 j.a, 0,50 mb, podseria 9.49 Księgi gruntowe miejscowości Piotrowice Świdnickie (Grundbuch von Peterwitz), sygn. 615-628, 14 j.a., 1,40 mb, podseria 9.50 Księgi gruntowe miejscowości Mielęcin (Grundbuch von Pffafendorf), sygn. 629, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.51 Księgi gruntowe miejscowości Boleścin (Grundbuch von Pilzen), sygn. 630-633, 4 j.a., 0,35 mb, podseria 9.52 Księgi gruntowe miejscowości Pożarzysko (Grundbuch von Hohenposeritz), sygn. 634-640, 7 j.a., 0,60 mb, podseria 9.53 Księgi gruntowe miejscowości Kruków (Grundbuch von Raaben), sygn. 641-645, 7 j.a., 0,70 mb, podseria 9.54 Księgi gruntowe miejscowości Chwałów (Grundbuch von Rungendorf), sygn. 646, 1 j.a, 0,10 mb, podseria 9.55 Księgi gruntowe miejscowości Żarów (Grundbuch von Saarau), sygn. 20747-20758, 12 j.a. 1,00 mb, podseria 9.56 Księgi gruntowe miejscowości Zawiszów (Grundbuch von Säbischdorf), sygn. 647, 1 j.a., 0,10 mb, podseria 9.57 Księgi gruntowe miejscowości Śmiałowice (Grundbuch von Schmellwitz), sygn. 648-651, 4 j.a., 0,35 mb, podseria 9.58 Księgi gruntowe miejscowości Słotwina (Grundbuch von Schönbrunn), sygn. 20760-20769, 11 j.a., 1,20 mb, podseria 9.59 Księgi gruntowe miejscowości Siedlimowice (Grundbuch von Schönfeld), sygn. 652-656, 5 j.a., 0,50 mb, podseria 9.60 Księgi gruntowe miejscowości Świdnica (Grundbuch von Schweidnitz), sygn. 20770- 20882, 113 j.a., 11,10 mb, podseria 9.61 Księgi gruntowe miejscowości Makowice (Grundbuch von Schwengfeld), sygn. 657-659, 3 j.a., 0,30 mb, podseria 9.62 Księgi gruntowe miejscowości Zebrzydów (Grundbuch von Seiferdau), sygn. 660-666, 7 j.a., 0,60 mb, podseria 9.63 Księgi gruntowe miejscowości Pogorzała (Grundbuch von Seifersdorf), sygn. 667-672, 6 j.a., 0,50 mb, podseria 9.64 Księgi gruntowe miejscowości Godkowice (Grundbuch von Stäubchen), sygn. 673-674, 2 j.a., 0,20 mb, podseria 9.65 Księgi gruntowe miejscowości Szczepanów (Grundbuch von Stephanshain), sygn. 675-681, 7 j.a., 0,60 mb, podseria 9.66 Księgi gruntowe miejscowości Strzelce Świdnickie (Grundbuch von Strehlitz), sygn. 682-690, 9 j.a., 1,00 mb, podseria 9.67 Księgi gruntowe miejscowości Tąpadła (Grundbuch von Tampadel), sygn. 691-697, 7 j.a., 0,60 mb, podseria 9.68 Księgi gruntowe miejscowości Tarnów (Grundbuch von Tarnau), sygn. 698-700, 3 j.a., 0,30 mb, podseria 9.69 Księgi gruntowe miejscowości Bagieniec (Grundbuch von Teichenau), sygn. 701-704, 4 j.a., 0,35 mb, podseria 9.70 Księgi gruntowe miejscowości Tomkowa (Grundbuch von Tunkendorf), sygn. 705-706, 2 j.a., 0,20 mb, podseria 9.71 Księgi gruntowe miejscowości Bystrzyca Dolna (Grundbuch von Nieder Weistritz), sygn. 707-711, 5 j.a., 0,40 mb, podseria 9.72 Księgi gruntowe miejscowości Bystrzyca Górna (Grundbuch von Ober Weistritz), 712-717, 6 j.a., 0,50 mb, podseria 9.73 Księgi gruntowe miejscowości Pszenno (Grundbuch von Weizenrodau), sygn. 20883-20889, 7 j.a., 0,60 mb, podseria 9.74 Księgi gruntowe miejscowości Witków (Grundbuch von Wickendorf), sygn. 718-724, 7 j.a., 0,60 mb, podseria 9.75 Księgi gruntowe miejscowości Wiry (Grundbuch von Gross Wierau), sygn. 725-735, 18 j.a., 1,60 mb, podseria 9.76 Księgi gruntowe miejscowości Wirki (Grundbuch von Klein Wierau), sygn. 736-743, 8 j.a., 0,80 mb, podseria 9.77 Księgi gruntowe miejscowości Wieruszów (Grundbuch von Wierischau), sygn. 744-746, 3 j.a., 0,30 mb, podseria 9.78 Księgi gruntowe miejscowości Wilków (Grundbuch von Wilkau), sygn. 747-751, 5 j.a., 0,40 mb, podseria 9.79 Księgi gruntowe miejscowości Wierzbna (Grundbuch von Würben), sygn. 752-762, 11 j.a., 1,10 mb, podseria 9.80 Księgi gruntowe miejscowości Pasieczna (Grundbuch von Zedlitz), sygn. 763-765, 3 j.a., 0,20 mb, podseria 9.81 Księgi gruntowe miejscowości Sulisławice (Grundbuch von Zülzendorf), sygn. 20890-20891, 2 j.a, 0,15 mb, seria 10 Księgi gruntowe majątków (Grundbuch von Rittergüt), sygn. 766-774, 9 j.a., 1,00 mb, seria 11 Księgi gruntowe górnicze (Bergwerk Grundbuch), sygn. 775-777, 3 j.a. 0,25 mb, seria 12 Akta gruntowe ogólne (General Grundakten), sygn. 778-787, 10 j.a., 0,60 mb, seria 13 Akta gruntowe (Grundakten), sygn. 788-11788, 20894-20902, 10279 j.a., 169,50 mb, podseria 13.1 Akta gruntowe miejscowości Milikowice (Grundakten von Nieder, Mittel, Ober Arnsdorf), sygn. 788-978, 191 j.a., podseria 13.2 Akta gruntowe kolonii miejscowości Krzczonów (Grundakten von Bergthal), sygn. 979-981, 3 j.a., podseria 13.3 Akta gruntowe miejscowości Gruszów (Grundakten von Birkholz), sygn. 982-999, 18 j.a., podseria 13.4 Akta gruntowe miejscowości Witoszów Dolny (Grundakten von Nieder Bögendorf), sygn. 1000-1203, 204 j.a., podseria 13.5 Akta gruntowe miejscowości Witoszów Górny (Grundakten von Ober Bögendorf), sygn. 1204-1305, 102 j.a., podseria 13.6 Akta gruntowe miejscowości Lubachów (Grundakten von Breitenhain), sygn. 1306- 1360, 55 j.a., podseria 13.7 Akta gruntowe miejscowości Bolesławice (Grundakten von Bunzelwitz), sygn. 1361-1475, 115 j.a., podseria 13.8 Akta gruntowe miejscowości Burkatów (Grundakten von Burkersdorf), sygn. 1476-1543, 68 j.a., podseria 13.9 Akta gruntowe przysiółka miejscowości Domanice (Grundakten von Buschamt, Buschmühle), sygn. 1544-1546, 3 j.a., podseria 13.10 Akta gruntowe miejscowości Komorów (Grundakten von Cammerau), sygn. 1547-1624, 78 j.a., podseria 13.11 Akta gruntowe miejscowości Domanice (Grundakten von Domanze), sygn. 1625-1749, 125 j.a., podseria 13.12 Akta gruntowe miejscowości Bożanów (Grundakten von Eckersdorf), 1750-1785, 36 j.a., podseria 13.13 Akta gruntowe miejscowości Opoczka (Grundakten von Esdorf), sygn.1786-1891, 106 j.a., podseria 13.14 Akta gruntowe miejscowości Chwałów (Grundakten von Frauenhain), sygn. 1892-1951, 60 j.a., podseria 13.15 Akta gruntowe miejscowości Stachowice (Grundakten von Gross Friedrichsfelde), sygn. 1952-1983, 32 j.a., podseria 13.16 Akta gruntowe miejscowości Stachowiczki (Grundakten von Klein Friedrichsfelde), sygn. 1984-2000, 17 j.a., podseria 13.17 Akta gruntowe miejscowości Modliszów (Grundakten von Hohgiersdorf), sygn. 2001-2130, 130 j.a., podseria 13.18 Akta gruntowe miejscowości Miłochów (Grundakten von Nieder Giersdorf), sygn.. 2131-2171, 41 j.a., podseria 13.19 Akta gruntowe miejscowości Gogołów (Grundakten von Goglau), sygn. 2172-2329, 158 j.a., podseria 13.20 Akta gruntowe miejscowości Gołaszyce (Grundakten von Gohlitsch), sygn. 2330-2348, 19 j.a., podseria 13.21 Akta gruntowe miejscowości Grodziszcze (Grundakten von Gräditz (Königlich Gräditz), sygn. 2349-2707, 359 j.a., podseria 13.22 Akta gruntowe miejscowości Jagodnik (Grundakten von Grunau), sygn. 2708-2740, 33 j.a., podseria 13.23 Akta gruntowe miejscowości Gola Świdnicka (Grundakten von Guhlau), sygn. 2741-2837, 97 j.a., podseria 13.24 Akta gruntowe miejscowości Pożarzysko (Grundakten von Hohenposeritz), sygn. 2838-2979, 142 j.a., podseria 13.25 Akta gruntowe miejscowości Imbramowice (Grundakten von Ingramsdorf), sygn. 2980-3116, 137 j.a., podseria 13.26 Akta gruntowe miejscowości Jakubów (Grundakten von Jacobsdorf), sygn. 3117-3125, 9 j.a., podseria 13.27 Akta gruntowe miejscowości Stary Jaworów (Grundakten von Alt Jauernick), sygn. 3126-3198, 73 j.a., podseria 13.28 Akta gruntowe miejscowości Nowy Jaworów (Grundakten von Neu Jauernick), sygn. 3199-3214, 16 j.a., podseria 13.29 Akta gruntowe miejscowości Kalno (Grundakten von Kallendorf), sygn. 3215-3339, 125 j.a., podseria 13.30 Akta gruntowe miejscowości Mysłaków (Grundakten von Kaltenbrunn), sygn. 3340-3709, 370 j.a., podseria 13.31 Akta gruntowe miejscowości Kątki (Grundakten von Käntchen), sygn. 3710-3747, 38 j.a., podseria 13.32 Akta gruntowe miejscowości Wiśniowa (Grundakten von Rothkischdorf), sygn. 3748-3757, 10 j.a., podseria 13.33 Akta gruntowe miejscowości Krzczonów (Grundakten von Weiss Kirschdorf), sygn. 3758-3936, 68 j.a., podseria 13.34 Akta gruntowe miejscowości Świdnica (Grundakten von Kletschkau), sygn. 3826-3937, 112 j.a., podseria 13.35 Akta gruntowe miejscowości Klecin (Grundakten von Klettendorf), sygn. 3938-3956, 19 j.a., podseria 13.36 Akta gruntowe miejscowości Mrowiny (Grundakten von Konradswaldau),, sygn. 3957-4160, 204 j.a., podseria 13.37 Akta gruntowe miejscowości Krasków (Grundakten von Kratzkau), sygn. 4161-4172, 12 j.a., podseria 13.38 Akta gruntowe miejscowości Krzyżowa (Grundakten von Kreisau), sygn. 4173-4220, 47 j.a., podseria 13.39 Akta gruntowe miejscowości Kraszowice (Grundakten von Kroischwitz), sygn. 4221-4443, 224 j.a., podseria 13.40 Akta gruntowe miejscowości Sady (Grundakten von Krotzel), sygn. 4444-4495, 52 j.a., podseria 13.41 Akta gruntowe miejscowości Lutomia (Grundakten von Leutmannsdorf), sygn. 4496-5303, 808 j.a., podseria 13.42 Akta gruntowe miejscowości Bojanice (Grundakten von Ludwigsdorf), sygn. 5304-5444, 141 j.a., podseria 13.43 Akta gruntowe miejscowości Marcinowice (Grundakten von Gross Märzdorf), sygn. 5445-5596, 152 j.a., podseria 13.44 Akta gruntowe miejscowości Marcinowiczki (Grundakten von Klein Märzdorf), sygn. 5597-5616, 20 j.a., podseria 13.45 Akta gruntowe miejscowości Nowice (Grundakten von Neudorf), sygn. 5617-5718, 102 j.a., podseria 13.46 Akta gruntowe miejscowości Niegoszów (Grundakten von Nitschendorf), sygn. 5719-5750, 32 j.a., podseria 13.47 Akta gruntowe miejscowości Omieciny (Grundakten von Ohmsdorf), sygn. 5751-5764, 14 j.a., podseria 13.48 Akta gruntowe miejscowości Panków (Grundakten von Penkendorf), sygn. 5764-5834, 70 j.a., podseria 13.49 Akta gruntowe miejscowości Piotrowice Świdnickie (Grundakten von Peterwitz), sygn. 5835-6085, 251 j.a., podseria 13.50 Akta gruntowe miejscowości Boleścin (Grundakten von Pilzen), sygn. 6086-6173, 88 j.a., podseria 13.51 Akta gruntowe miejscowości Kruków (Grundakten von Raaben), sygn. 6174-6231, 59 j.a., podseria 13.52 Akta gruntowe miejscowości Chwałów (Grundakten von Rungendorf), sygn. 6233-6244, 12 j.a., podseria 13.53 Akta gruntowe miejscowości Żarów (Grundakten von Saarau), sygn. 6245-6549, 305 j.a., podseria 13.54 Akta gruntowe miejscowości Zawiszów (Grundakten von Säbischdorf), sygn. 6550-6567, 18 j.a., podseria 13.55 Akta gruntowe miejscowości Śmiałowice (Grundakten von Schmellwitz), sygn. 6568-6619, 51 j.a., podseria 13.56 Akta gruntowe miejscowości Słotwina (Grundakten von Schönbrunn), sygn. 6620-6849, 231 j.a., podseria 13.57 Akta gruntowe miejscowości Siedlimowice (Grundakten von Schönfeld), sygn. 6850-6898, 46 j.a., podseria 13.58 Akta gruntowe miejscowości Makowice (Grundakten von Schwengfeld), sygn. 6899-6933, 38 j.a., podseria 13.59 Akta gruntowe miejscowości Zebrzydów (Grundakten von Seiferdau), sygn. 6934-7085, 152 j.a., podseria 13.60 Akta gruntowe miejscowości Pogorzała (Grundakten von Seifersdorf), sygn. 7086-7196, 111 j.a., podseria 13.61 Akta gruntowe miejscowości Kalno-Wostówka (Grundakten von Neu-Sorgau),sygn. 7197-7210, 15 j.a., podseria 13.62 Akta gruntowe miejscowości Godkowice (Grundakten von Stäubchen), sygn. 7212-7217, 6 j.a., podseria 13.63 Akta gruntowe miejscowości Szczepanów (Grundakten von Stephanshain), sygn. 7218-7366, 149 j.a., podseria 13.64 Akta gruntowe miejscowości Strzelce (Grundakten von Strehlitz), sygn. 7367-7560, 194 j.a., podseria 13.65 Akta gruntowe miejscowości Tąpadła (Grundakten von Tampadel), sygn. 7651-7781, 221 j.a., podseria 13.66 Akta gruntowe miejscowości Tarnów (Grundakten von Tarnau), sygn. 7782-7798, 17 j.a., podseria 13.67 Akta gruntowe miejscowości Bagieniec (Grundakten von Teichenau), sygn. 7799-7820, 22 j.a., podseria 13.68 Akta gruntowe miejscowości Tomkowa (Grundakten von Tunkendorf), sygn. 7821-7894, sygn. 74 j.a., podseria 13.69 Akta gruntowe miejscowości Bystrzyca Dolna (Grundakten von Nieder Weistritz, Polnisch Weistritz), sygn. 7895- 8007, 20892, 115 j.a., podseria 13.70 Akta gruntowe miejscowości Bystrzyca Górna (Grundakten von Ober Weistritz), sygn. 8008-8152, 144 j.a., podseria 13.71 Akta gruntowe miejscowości Pszenno (Grundakten von Weizenrodau), sygn. 8153-8357, 206 j.a., podseria 13.72 Akta gruntowe miejscowości Witków (Grundakten von Wickendorf), sygn. 8358-8458, 101 j.a., podseria 13.73 Akta gruntowe miejscowości Wiry (Grundakten von Gross Wierau), sygn. 8459-8702, 244 j.a., podseria 13.74 Akta gruntowe miejscowości Wirki (Grundakten von Klein Wierau), sygn. 8703-8894, 192 j.a., podseria 13.75 Akta gruntowe miejscowości Wieruszów (Grundakten von Wierischau),sygn. 8895-8955, 61 j.a., podseria 13.76 Akta gruntowe miejscowości Wilków (Grundakten von Wilkau), sygn. 8956-9077, 122 j.a., podseria 13.77 Akta gruntowe miejscowości Wierzbna (Grundakten von Würben), sygn. 9078-9329, 258 j.a., podseria 13.78 Akta gruntowe miejscowości Sulisławice (Grundakten von Zülzendorf), sygn. 9330-9353, 25 j.a., podseria 13.79 Akta gruntowe miejscowości Śląska Dolina (Grundakten von Schlesiertal), sygn. 9354-9364, 11 j.a., podseria 13.80 Akta gruntowe miasta Świdnica (Grundakten von Schweidnitz), sygn. 9365-11053, 11778, 20894-20902, 1699 j.a., seria 14 Akta gruntowe majątków (Grundakten von Rittergüt), sygn. 11054-11068, 20904, 206 j.a., 6,60 mb, podseria 14.1 Akta gruntowe majątku Milikowice (Grundakten von Rittergüt Nieder, Ober, Mittel Arnsdorf), sygn. 11054-11069, 16 j.a, podseria 14.2 Akta gruntowe majątku Gruszów (Grund Akten von Rittergut Birkholz), sygn. 11070-11071, 2 j.a., podseria 14.3 Akta gruntowe majątku Witoszów Górny (Grund Akten von Rittergut Ober Bögendorf), sygn. 11071- 11076, 5 j.a., podseria 14.4 Akta gruntowe majątku Bolesławice (Grund Akten von Rittergut Bunzelwitz), 11077, 1 j.a. podseria 14.5 Akta gruntowe majątku Burkatów (Grund Akten von Rittergut Burkersdorf), sygn. 11078-11083, 6 j.a. podseria 14.6 Akta gruntowe majątku Komorów (Grund Akten von Rittergut Cammerau), sygn. 11084-11085, 2 j.a., podseria 14.7 Akta gruntowe majątku Domanice (Grund Akten von Rittergut Domanze), sygn. 11086-11093, 8 j.a., podseria 14.8 Akta gruntowe majątku Chwałów (Grund Akten von Rittergut Frauenhain (Rungendorf), sygn. 11094-11098, 5 j.a., podseria 14.9 Akta gruntowe majątku Gogołów (Grund Akten von Rittergut Goglau), sygn. 11099-11104, 6 j.a., podseria 14.10 Akta gruntowe majątku Grodziszcze (Grund Akten von Rittergut Nieder, Ober, Gräditz), sygn. 11105- 11113, 9 j.a., podseria 14.11 Akta gruntowe majątku Jagodnik (Grund Akten von Rittergut Grunau), sygn. 11114, 1 j.a., podseria 14.12 Akta gruntowe majątku Pożarzysko (Grund Akten von Rittergut Hohenposeritz), sygn. 11115-11116, 2 j.a., podseria 14.13 Akta gruntowe majątku Imbramowice (Grund Akten von Rittergut Ober- Mittel - und Nieder Ingramsdorf), sygn. 11117-11123, 11257, 8 j.a., podseria 14.14 Akta gruntowe majątku Jakubów (Grund Akten von Rittergut Jacobsdorf), sygn. 11124-11127, 4 j.a., podseria 14.15 Akta gruntowe majątku Jaworów (Grund Akten von Rittergut Jauernick), sygn. 11128-11130, 3 j.a., podseria 14.16 Akta gruntowe majątku Kalno (Grund Akten von Rittergut Kallendorf), sygn. 11131-11133, 3 j.a., podseria 14.17 Akta gruntowe majątku Mysłaków (Grund Akten von Rittergut Kaltenbrunn), sygn. 11134-11141, 8 j.a., podseria 14.18 Akta gruntowe majątku Kątki (Grund Akten von Rittergut Käntchen), sygn. 11142, 1 j.a., podseria 14.19 Akta gruntowe majątku Wiśniowa (Grund Akten von Rittergut Rothkirschdorf), sygn. 11143, 1 j.a., podseria 14.20 Akta gruntowe majątku Krzczonów (Grund Akten von Rittergut Weiss Kirschdorf), sygn. 11144-11147, 4 j.a., podseria 14.21 Akta gruntowe majątku Mrowiny (Grund Akten von Rittergut Konradswaldau), sygn. 11148-11158, 20904, 12 j.a. podseria 14.22 Akta gruntowe majątków Krasków i Gołaszyce (Grund Akten von Rittergut Kratzkau und Gohlitsch), sygn. 11159-11161, 3 j.a., podseria 14.23 Akta gruntowe majątku Krzyżowa (Grund Akten von Rittergut Kreisau), sygn. 11162-11169, 8 j.a., podseria 14.24 Akta gruntowe majątku Kraszowice (Grund Akten von Rittergut Kroischwitz), sygn. 11170, 1 j.a., podseria 14.25 Akta gruntowe majątku Lutomia Dolna, Górna (Grund Akten von Rittergut Leutmannsdorf), sygn. 11171-11173, 3 j.a., podseria 14.26 Akta gruntowe majątków Bojanice i Makowice (Grund Akten von Rittergut Ludwigsdorf und Schwengfeld), 11174, 1 j.a., podseria 14.27 Akta gruntowe majątku Bojanice (Grund Akten von Rittergut Ludwigsdorf), sygn. 11175-11177, 3 j.a., podseria 14.28 Akta gruntowe majątku Marcinowice (Grund Akten von Rittergut Gross Märzdorf), sygn. 11178-11180, 3 j.a., podseria 14.29 Akta gruntowe majątku Marcinowiczki (Grund Akten von Rittergut Klein Märzdorf), sygn. 11181-11185, 5 j.a., podseria 14.30 Akta gruntowe majątku Omieciny (Grund Akten von Rittergut Ohmsdorf), sygn. 11186, 1 j.a., podseria 14.31 Akta gruntowe majątku Panków (Grund Akten von Rittergut Penkensdorf), sygn. 11187-11188, 2 j.a., podseria 14.32 Akta gruntowe majątku Boleścin (Grund Akten von Rittergut Pilzen), sygn. 11189-11190, 2 j.a., podseria 14.33 Akta gruntowe majątku Kruków (Grund Akten von Rittergut Raaben), sygn. 11191-11196, 11258, 7 j.a., podseria 14.34 Akta gruntowe majątku Chwałów (Grund Akten von Rittergut Rungendorf), sygn. 11197, 1 j.a., podseria 14.35 Akta gruntowe majątków Śmiałowice i Klecin (Grund Akten von Rittergut Schmellwitz und Klettendorf), sygn. 11198- 11204, 7 j.a., podseria 14.36 Akta gruntowe majątku Siedlimowice (Grund Akten von Rittergut Schönfeld), sygn. 11205-11207, 3 j.a., podseria 14.37 Akta gruntowe majątku Makowice (Grund Akten von Rittergut Schwengfeld), sygn. 11208-11213, 6 j.a., podseria 14.38 Akta gruntowe majątku Zebrzydów (Grund Akten von Rittergut Seiferdau), sygn. 11214-11216, 3 j.a., podseria 14.39 Akta gruntowe majątku Godkowice (Grund Akten von Rittergut Stäubchen), sygn. 11217, 1 j.a., podseria 14.40 Akta gruntowe majątku Szczepanów (Grund Akten von Rittergut Stephanshain), sygn. 11218-11221, 4 j.a., podseria 14.41 Akta gruntowe majątku Strzelce (Grund Akten von Rittergut Strehlitz), sygn. 11222, 1 j.a., podseria 14.42 Akta gruntowe majątku Bagieniec (Grund Akten von Rittergut Teichenau), sygn. 11223-11224, 2 j.a., podseria 14.43 Akta gruntowe majątków Bystrzyca Górna, Lubachów, Omieciny i Śląska Dolina (Grund Akten von Rittergut Ober Weistritz, Breitenhain, Ohmsdorf und Schlesierthal) sygn. 11225-11226, 2 j.a., podseria 14.44 Akta gruntowe majątku Bystrzyca Górna (Grund Akten von Rittergut Ober Weistritz), sygn. 11227-11232, 6 j.a., podseria 14.45 Akta gruntowe majątku Wiry (Grund Akten von Rittergut Gross Wierau), sygn. 11233, 1 j.a., podseria 14.46 Akta gruntowe majątku Wirki (Grund Akten von Rittergut Klein Wierau), sygn. 11234, 1 j.a., podseria 14.47 Akta gruntowe majątku Wieruszów (Grund Akten von Rittergut Wierischau), sygn. 11235, 1 j.a., podseria 14.48 Akta gruntowe majątku Wilków (Grund Akten von Rittergut Wilkau), sygn. 11236-11241, 6 j.a., podseria 14.49 Akta gruntowe majątku Wierzbna i Bożanów (Grund Akten von Rittergut Würben und Eckersdorf), sygn. 11242-11252, 11 j.a., podseria 14.50 Akta gruntowe majątku Sulisławice (Grund Akten von Rittergut Zülzendorf), sygn. 11253-11256, 4 j.a., seria 15 Akta gruntowe kopalń (Bergwerk Grundakten), sygn. 11259-11278, 20 j.a., 0,30 mb, seria 16 Akta gruntowe dotyczące budowy linii kolejowej Świdnica-Sobótka Zachodnia, sygn. 11279-11284, 6 j.a., 0,20 mb, seria 17 Księgi niw (Flurbuch), sygn. 11285-11359, 20905, 76 j.a., 1,40 mb, podseria 17.1 Księga niw miejscowości Milikowice (Flurbuch von Arnsdorf), sygn. 11285-11287, 3 j.a., podseria 17.2 Księga niw miejscowości Gruszów, (Flurbuch von Birkholz), sygn.11288, 1 j.a., podseria 17.3 Księga niw miejscowości Witoszów Dolny, (Flurbuch von Nieder Bögendorf) , sygn.11289, 1 j.a., podseria 17.4 Księga niw miejscowości Witoszów Górny, (Flurbuch von Ober Bögendorf), sygn. 11290, 1 j.a., podseria 17.5 Księga niw miejscowości Lubachów, (Flurbuch von Breitenhain), sygn. 11291, 1 j.a., podseria 17.6 Księga niw miejscowości Bolesławice (Flurbuch von Bunzelwitz), sygn.11292, 1 j.a., podseria 17.7 Księga niw miejscowości Burkatów (Flurbuch von Burkersdorf), sygn. 11293, 1 j.a., podseria 17.8 Księga niw miejscowości Bożanów (Flurbuch von Eckersdorf), sygn. 11294, 1 j.a., podseria 17.9 Księga niw miejscowości Domanice (Flurbuch von Domanze), sygn. 11295, 1 j.a., podseria 17.10 Księga niw miejscowości Opoczka (Flurbuch von Esdorf), sygn. 11296, 1 j.a., podseria 17.11 Księga niw miejscowości Chwałów (Flurbuch von Frauenhain), sygn. 11297, 1 j.a., podseria 17.12 Księga niw miejscowości Weselina (Flurbuch von Freudenthal), sygn. 11298, 1 j.a., podseria 17.13 Księga niw miejscowości Malanów (Flurbuch von Hohgierdorf), sygn. 11299, 1 j.a., podseria 17.14 Księga niw miejscowości Miłochów (Flurbuch von Nieder Giersdorf), sygn. 11300, 1 j.a., podseria 17.15 Księga niw miejscowości Gołaszyce (Flurbuch von Gohlitsch), sygn. 11301, 1 j.a., podseria 17.16 Księga niw miejscowości Gogołów (Flurbuch von Goglau), sygn. 11302, 1 j.a., podseria 17.17 Księga niw miejscowości Grodziszcze (Flurbuch von Gräditz), sygn. 11303-11304, 2 j.a., podseria 17.18 Księga niw miejscowości Jagodnik (Flurbuch von Grunau-Jacobsdorf), sygn. 11305, 1 j.a., podseria 17.19 Księga niw miejscowości Gola Świdnicka (Flurbuch von Guhlau), sygn. 11306-11307, 2 j.a., podseria 17.20 Księga niw miejscowości Jawornik (Flurbuch von Jauernick), sygn. 11308, 1 j.a., podseria 17.21 Księga niw miejscowości Kalno (Flurbuch von Kallendorf), sygn. 11309, 1 j.a., podseria 17.22 Księga niw miejscowości Mysłaków (Flurbuch von Kaltenbrunn), sygn. 11310, 1 j.a., podseria 17.23 Księga niw miejscowości Kątki (Flurbuch von Käntchen), sygn. 11311, 1 j.a., podseria 17.24 Księga niw miejscowości Wiśniowa (Flurbuch von Rothkirschdorf), sygn. 11312, 1 j.a., podseria 17.25 Księga niw miejscowości Krzczonów (Flurbuch von Weiss Kirschdorf), sygn. 11313, 1 j.a., podseria 17.26 Księga niw miejscowości Klecin (Flurbuch von Klettendorf), sygn. 11314, 1 j.a., podseria 17.27 Księga niw miejscowości Mrowiny (Flurbuch von Konradswaldau), sygn. 11315, 1 j.a., podseria 17.28 Księga niw miejscowości Krasków (Flurbuch von Kratzkau), sygn. 11316, 1 j.a., podseria 17.29 Księga niw miejscowości Krzyżowa Flurbuch von Kreisau), sygn. 11317, 1 j.a., podseria 17.30 Księga niw miejscowości Kraszowice (Flurbuch von Kroischwitz), sygn. 11318-11319, 2 j.a., podseria 17.31 Księga niw miejscowości Sady (Flurbuch von Krotzel), sygn. 11320, 1 j.a., podseria 17.32 Księga niw miejscowości Lutomia (Flurbuch von Leutmannsdorf), sygn. 11321-11322, 2 j.a., podseria 17.33 Księga niw miejscowości Marcinowice (Flurbuch von Gross Merzdorf), sygn. 11323, 1 j.a., podseria 17.34 Księga niw miejscowości Marcinowiczki (Flurbuch von Klein Merzdorf), sygn. 11324, 1 j.a., podseria 17.35 Księga niw miejscowości Nowice (Flurbuch von Neudorf), sygn. 11325, 1 j.a., podseria 17.36 Księga niw miejscowości Niegoszów (Flurbuch von Nitschendorf), sygn. 11326, 1 j.a., podseria 17.37 Księga niw miejscowości Omieciny (Flurbuch von Ohmsdorf), sygn. 11327, 1 j.a., podseria 17.38 Księga niw miejscowości Panków (Flurbuch von Penkendorf), sygn. 11328, 1 j.a., podseria 17.39 Księga niw miejscowości Piotrowice Świdnickie (Flurbuch von Peterwitz), sygn. 11329, 1 j.a., podseria 17.40 Księga niw miejscowości Boleścin (Flurbuch von Pilzen), sygn. 11330, 1 j.a., podseria 17.41 Księga niw miejscowości Kruków (Flurbuch von Raaben), sygn. 11331, 1 j.a., podseria 17.42 Księga niw miejscowości Żarów (Flurbuch von Saarau), sygn. 11332, 20905, 2 j.a., podseria 17.43 Księga niw miejscowości Zawiszów (Flurbuch von Säbischdorf), sygn. 11333, 1 j.a., podseria 17.44 Księga niw miejscowości Śmiałowice (Flurbuch von Schmellwitz), sygn. 11334, 1 j.a., podseria 17.45 Księga niw miejscowości Słotwina (Flurbuch von Schönbrunn), sygn. 11335, 1 j.a., podseria 17.46 Księga niw miejscowości Siedlimowice (Flurbuch von Schönfeld), sygn. 11336, 1 j.a., podseria 17.47 Księga niw miejscowości Świdnica (Flurbuch von Schweidnitz), sygn. 11337-11341, 5 j.a., podseria 17.48 Księga niw miejscowości Makowice (Flurbuch von Schwengfeld), sygn. 11342, 1 j.a., podseria 17.49 Księga niw miejscowości Zebrzydów (Flurbuch von Seiferdau), sygn. 11343, 1 j.a., podseria 17.50 Księga niw miejscowości Pogorzała (Flurbuch von Seifersdorf), sygn. 11344, 1 j.a., podseria 17.51 Księga niw miejscowości Godkowice (Flurbuch von Stäubchen), sygn. 11345, 1 j.a., podseria 17.52 Księga niw miejscowości Szczepanów (Flurbuch von Stephanshain), sygn. 11346, 1 j.a., podseria 17.53 Księga niw miejscowości Strzelce Świdnickie (Flurbuch von Strehlitz), sygn. 11347, 1 j.a., podseria 17.54 Księga niw miejscowości Tąpadła (Flurbuch von Tampadel), sygn. 11348, 1 j.a., podseria 17.55 Księga niw miejscowości Tarnów (Flurbuch von Tarnau), sygn. 11349, 1 j.a., podseria 17.56 Księga niw miejscowości Tomkowa (Flurbuch von Tunkendorf), sygn. 11350, 1 j.a., podseria 17.57 Księga niw miejscowości Bystrzyca Górna (Flurbuch von Ober Weistritz), sygn. 11351, 1 j.a., podseria 17.58 Księga niw miejscowości Bystrzyca Dolna (Flurbuch von Nieder Weistritz), sygn. 11352, 1 j.a., podseria 17.59 Księga niw miejscowości Pszenno (Flurbuch von Weizenrodau), sygn. 11353, 1 j.a., podseria 17.60 Księga niw miejscowości Witków (Flurbuch von Wickendorf), sygn. 11354, 1 j.a., podseria 17.61 Księga niw miejscowości Wiry (Flurbuch von Gross Wierau), sygn. 11355, 1 j.a., podseria 17.62 Księga niw miejscowości Wieruszów (Flurbuch von Wierischau), sygn. 11356, 1 j.a., podseria 17.63 Księga niw miejscowości Wilków (Flurbuch von Wilkau), sygn. 11357, 1 j.a., podseria 17.64 Księga niw miejscowości Wierzbna (Flurbuch von Würben), sygn. 11358, 1 j.a., podseria 17.65 Księga niw miejscowości Sulisławice (Flurbuch von Zülzendorf), sygn. 11359, 1 j.a., seria 18 Rejestry wymiarowe podatku gruntowego oraz podatku od nieruchomości (Grundsteuer und Gebädesteuerrolle), sygn. 11360-11432, 74 j.a., 2,20 mb podseria 18.1 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego miejscowości Marcinowiczki (Grundsteuerrolle von Klein Merzdorf), sygn.11360, 1 j.a., podseria 18.2 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Milikowice (Gebädesteuerrolle des Gemeindebezirks Ober, Mittel Arnsdorf), sygn. 11361, 1 j.a., podseria 18.3 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Gruszów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Birkholz), sygn. 11362, 1 j.a., podseria 18.4 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Witoszów Dolny (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Nieder Bögendorf), sygn.11363, 1 j.a., podseria 18.5 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Witoszów Górny Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Ober Bögendorf), sygn. 11364, 1 j.a., podseria 18.6 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Lubachów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Breitenhain), sygn. 11365, 1 j.a., podseria 18.7 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Bolesławice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Bunzelwitz), sygn. 11366, 1 j.a., podseria 18.8 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Burkatów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Burkersdorf), sygn. 11367, 1 j.a., podseria 18.9 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Domanice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Domanze), sygn. 11368, 1 j.a., podseria 18.10 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Bożanów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Eckersdorf), sygn. 11369, 1 j.a., podseria 18.11 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Opoczka (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Esdorf), sygn. 11370, 1 j.a., podseria 18.12 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Chwałów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Frauenhain), sygn. 11371, 1 j.a., podseria 18.13 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Weselina (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Freudenthal), sygn. 11372, 1 j.a., podseria 18.14 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Stachowiczki (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Klein Friedrichsfelde), sygn. 11373, 1 j.a., podseria 18.15 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Malanów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Hohgiersdorf), sygn. 11374, 1 j.a., podseria 18.16 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Miłochów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Nieder Giersdorf), sygn. 11375, 1 j.a., podseria 18.17 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Gogołów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Goglau), sygn. 11376, 1 j.a., podseria 18.18 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Gołaszyce (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Gohlitsch), sygn. 11377, 1 j.a., podseria 18.19 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Godziszcze (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Gräditz), sygn. 11378, 1 j.a., podseria 18.20 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Jagodnik (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Grunau), sygn. 11379, 1 j.a., podseria 18.21 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Gola Świdnica (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Guhlau), sygn. 11380, 1 j.a., podseria 18.22 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Pożarzysko (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Hohenposeritz), sygn. 11381, 1 j.a., podseria 18.23 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Imbramowice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Ingramsdorf), sygn. 11382, 1 j.a., podseria 18.24 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Jakubów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Jakobsdorf), sygn. 11383, 1 j.a., podseria 18.25 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Jaworów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Jauernick), sygn. 11384, 1 j.a., podseria 18.26 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Kalno (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Kallendorf), sygn. 11385, 1 j.a., podseria 18.27 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Mysłaków (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Kaltenbrunn), sygn. 11386, 1 j.a., podseria 18.28 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Kątki (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Käntchen), sygn. 11387, 1 j.a., podseria 18.29 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Wiśniowa (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Rothkirschdorf), sygn. 11388, 1 j.a., podseria 18.30 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Krzczonów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Weiss Kirschdorf), sygn. 11389, 1 j.a., podseria 18.31 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Mrowiny (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Konradswaldau), sygn. 11390, 1 j.a., podseria 18.32 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Krasków (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Kratzkau), sygn. 11391, 1 j.a., podseria 18.33 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Krzyżowa (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Kreisau), sygn. 11392, 1 j.a., podseria 18.34 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Kraszowice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Kroischwitz), sygn. 11393, 1 j.a., podseria 18.35 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Sady (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Krotzel), sygn. 11394, 1 j.a., podseria 18.36 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Lutomia (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Leutmannsdorf), sygn. 11395-11397, 3 j.a., podseria 18.37 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Bojanice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Ludwigsdorf), sygn. 11398, 1 j.a., podseria 18.38 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Nowice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Neudorf), sygn. 11399, 1 j.a., podseria 18.39 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Niegoszów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Nitschendorf), sygn. 11400, 1 j.a., podseria 18.40 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Omieciny (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Ohmsdorf), sygn. 11401, 1 j.a., podseria 18.41 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Panków (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Penkendorf), sygn. 11402, 1 j.a., podseria 18.42 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Piotrowice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Peterwitz), sygn. 11403, 1 j.a., podseria 18.43 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Boleścin (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Pilzen), sygn. 11404, 1 j.a., podseria 18.44 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Kruków (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Raaben), sygn. 11405, 1 j.a., podseria 18.45 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Żarów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Saarau), sygn. 11406, 1 j.a., podseria 18.46 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Zawiszów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Säbischdorf), sygn. 11407, 1 j.a., podseria 18.47 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Śmiałowice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Schmellwitz), sygn. 11408, 1 j.a., podseria 18.48 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Słotwina (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Schönbrunn), sygn 11409, 1 j.a., podseria 18.49 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Siedlimowice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Schönfeld), sygn. 11410, 1 j.a., podseria 18.50 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Świdnica (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Schweidnitz), sygn. 11411-11415, 5 j.a., podseria 18.51 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Zebrzydów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Seiferdau), sygn. 11416, 1 j.a., podseria 18.52 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Pogorzała (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Seifersdorf), sygn. 11417, 1 j.a., podseria 18.53 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Godkowice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Stäubchen), sygn. 11418, 1 j.a., podseria 18.54 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Szczepanów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Stephanshain), sygn. 11419, 1 j.a., podseria 18.55 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Strzelce (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Strehlitz), sygn. 11420, 1 j.a., podseria 18.56 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Tąpadła (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Tampadel), sygn. 11421, 1 j.a., podseria 18.57 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Tarnów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Tarnau), sygn. 11422, 1 j.a., podseria 18.58 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Bagieniec (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Teichenau), sygn. 11423, 1 j.a., podseria 18.59 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Tomkowa (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Tunkendorf), sygn. 11424, 1 j.a., podseria 18.60 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Bystrzyca Dolna (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Nieder Weistritz), sygn. 11425, 1 j.a., podseria 18.61 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Pszenno (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Weizenrodau), sygn. 11426, 1 j.a., podseria 18.62 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Witków (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Wickendorf), sygn. 11427, 1 j.a., podseria 18.63 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Wiry (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Gross Wierau), sygn. 11428, 1 j.a., podseria 18.64 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Wieruszów (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Wierischau), sygn. 11429, 1 j.a., podseria 18.65 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Wilków (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Wilkau), sygn. 11430, 1 j.a., podseria 18.66 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Wierzbna (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Würben), sygn. 11431, 1 j.a., podseria 18.67 Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości miejscowości Sulisławice (Gebäudesteuerrolle des Gemeindebezirks Zülzendorf), sygn. 11432, 1 j.a., seria 19 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych (Erbhofrolle), sygn. 11433-11657, 225 j.a., 1,2 mb podseria 19.1 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Milikowice (Erbhofakten von Arnsdorf), sygn. 11433-11435, 3 j.a., podseria 19.2 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Witoszów Dolny (Erbhofakten von Nieder Bögendorf), sygn. 11436-11438, 3 j.a., podseria 19.3 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Burkatów (Erbhofakten von Burkersdorf), sygn. 11439, 1 j.a., podseria 19.4 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Chwałów (Erbhofakten von Frauenhain), sygn. 11440-11444, 5 j.a., podseria 19.5 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Stachowice (Erbhofakten von Gross Friedrichsfelde), sygn. 11445, 1 j.a., podseria 19.6 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Modliszów (Erbhofakten von Hohgiersdorf), sygn. 11446-11451, 6 j.a., podseria 19.7 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Miłochów (Erbhofakten von Nieder Giersdorf), sygn. 11452-11455, 4 j.a., podseria 19.8 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Gogołów (Erbhofakten von Gogołów), sygn. 11456-11462, 7 j.a., podseria 19.9 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Gołaszyce (Erbhofakten von Gohlitsch), sygn. 11463-11467, 5 j.a., podseria 19.10 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Grodziszcze (Erbhofakten von Gräditz), sygn. 11468-11484, 17 j.a., podseria 19.11 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Pożarzysko (Erbhofakten von Hohenposeritz), sygn. 11485-11490, 6 j.a., podseria 19.12 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Stary Jaworów (Erbhofakten von Alt Jauernick), sygn. 11491-11494, 4 j.a., podseria 19.13 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Kalno (Erbhofakten von Kallendorf), sygn. 11495-11498, 4 j.a., podseria 19.14 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Mysłaków (Erbhofakten von Kaltenbrunn), sygn. 11499, 1 j.a., podseria 19.15 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Mrowiny (Erbhofakten von Konradswaldau), sygn. 11500, 1 j.a., podseria 19.16 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Krasków (Erbhofakten von Kratzkau), sygn. 11501, 1 j.a., podseria 19.17 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Krzyżowa (Erbhofakten von Kreisau), sygn. 11502-11503, 2 j.a., podseria 19.18 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Kraszowice (Erbhofakten von Kraszowice), sygn. 11504-11510, 7 j.a., podseria 19.19 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Sady (Erbhofakten von Krotzel), sygn. 11511, 1 j.a., podseria 19.20 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Lutomia Górna (Erbhofakten von Leutmannsdorf, Ober Leutmannsdorf), sygn. 11512-11550, 39 j.a., podseria 19.21 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Lutomia Dolna (Erbhofakten von Klein Leutmannsdorf), sygn. 11551-11552, 2 j.a., podseria 19.22 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Bojanice (Erbhofakten von Ludwigsdorf), sygn. 11553-11559, 7 j.a., podseria 19.23 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Marcinowice (Erbhofakten von Gross Merzdorf), sygn. 11560-11565, 6 j.a., podseria 19.24 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Nowice (Erbhofakten von Neudorf), sygn. 11566-11572, 7 j.a., podseria 19.25 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Niegoszów (Erbhofakten von Nitschendorf), sygn. 11573-11576, 4 j.a., podseria 19.26 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Panków (Erbhofakten von Penkendorf), sygn. 11577-11578, 2 j.a., podseria 19.27 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Piotrowice Świdnickie (Erbhofakten von Peterwitz), sygn. 11579, 1 j.a., podseria 19.28 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Boleścin (Erbhofakten von Pilzen), sygn. 11580-11581, 2 j.a., podseria 19.29 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Kruków (Erbhofakten von Raaben), sygn. 11582, 1 j.a., podseria 19.30 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Śmiałowice (Erbhofakten von Schmellwitz), sygn. 11583-11854, 2 j.a., podseria 19.31 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Słotwina (Erbhofakten von Schönnbrun), sygn. 11585-11602, 18 j.a., podseria 19.32 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Siedlimowice (Erbhofakten von Schönfeld), 11603-11604, 2 j.a., podseria 19.33 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Świdnica (Erbhofakten von Schweidnitz), sygn. 11605, 1 j.a., podseria 19.34 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Zebrzydów (Erbhofakten von Seiferdau), sygn. 11606-11610, 5 j.a., podseria 19.35 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Pogorzała (Erbhofakten von Seifersdorf), sygn. 11611-11612, 2 j.a., podseria 19.36 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Strzelce (Erbhofakten von Strehlitz), sygn. 11613-11621, 9 j.a., podseria 19.37 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Tąpadła (Erbhofakten von Tampadel), sygn. 11622-11623, 2 j.a., podseria 19.38 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Tomkowa (Erbhofakten von Tunkendorf), sygn. 11624, 1 j.a., podseria 19.39 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Bystrzyca Dolna (Erbhofakten von Nieder Weistritz), sygn. 11625-11627, 3 j.a., podseria 19.40 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Pszenno (Erbhofakten von Weizenrodau), sygn. 11628, 1 j.a., podseria 19.41 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Witków (Erbhofakten von Wickendorf), sygn. 11629-11636, 8 j.a., podseria 19.42 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Wiry (Erbhofakten von Gross Wierau), sygn. 11637-11640, 4 j.a., podseria 19.43 Akta gruntowe dziedzicznych gospodarstw rolnych miejscowości Wirki (Erbhofakten von Klein Wierau), sygn. 11640-11657, 17 j.a., seria 20 Akta zbiorcze dotyczące wykupu nieruchomości oraz recesy, sygn. 11658-11771, 119 j.a., 1,20 mb, seria 21 Duplikaty ksiąg kościelnych parafii ewangelickich oraz katolickich, sygn. 11772-11812, 35 j.a., 1,60 mb, seria 22 Akta dotyczące spraw urzędów stanu cywilnego, sygn. 11813-11858, 46 j.a., 0,60 mb, seria 23 Testamenty i sprawy spadkowe, sygn. 11859-13376, 13438-20732, 8813 j.a., 33,60 mb, seria 24 Rejestry i skorowidze spraw rodzinnych, 13377-13401, 25 j.a., 0,50 mb, seria 25 Skorowidze oraz rejestry właścicieli nieruchomości, 13402-13418, 17 j.a., 0,40 mb, seria 26 Rejestry poświadczeń, 13419-13422, 4 j.a., 0,10 mb, seria 27 Rejestry spraw spadkowych, 13423-13427, 5 j.a., 0,15 mb, seria 28 Rejestry handlowe oraz rejestry firm, 13428-13434, 7 j.a., 0,15 mb, seria 29 Rejestry stowarzyszeń, 13435-13437, 3 j.a., 0,10 mb.

Dzieje twórcy:

W okresie przedkolacyjnym ludność dzisiejszej Świdnicy podlegała sądownictwu książęcemu, natomiast z chwilą lokacji miasta na prawie niemieckim (magdeburskim), funkcję sędziego sprawował wójt oraz siedmiu zaprzysiężonych ławników. Na początku XIV wieku dla Świdnicy wydano odrębne przepisy określające zasady wyboru ławników, obowiązujące do roku 1392, kiedy to księstwo świdnicko-jaworskie zostało podporządkowane koronie czeskiej. Istniejący w Świdnicy sąd miejski (Stadtgericht) rozpatrywał sprawy, które dotyczyły danego okręgu sądowego (Weichbild) a jego jurysdykcji podlegali mieszczanie oraz chłopi z należących do miasta majątków. Przedstawiciele szlachty mogli zostać osądzeni przez sąd miejski tylko w przypadku popełnienia przestępstwa na terenie podległym jurysdykcji sądu miejskiego. Na posiedzeniach sądu rozpatrywano sprawy cywilne, karne, jak również zatwierdzano umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. W roku 1335 rada miejska Świdnicy wykupiła prawo do okręgu sądowego w Sobótce (Weichbild Zobten), tym samym rozszerzając właściwość terytorialną lokalnego sądu. W 1396 król Czech Wacław IV powołał w Świdnicy tzw. „sąd dwunastu”, który obradował pod przewodnictwem starosty księstwa i pełnił funkcję trybunału apelacyjnego wyższego szczebla. Posiedzenia z udziałem sześciu przedstawicieli szlachty oraz sześciu mieszczan odbywały się cztery razy w roku. W tym składzie rozpatrywano w trybie odwoławczym sprawy napływające z obszaru całego księstwa w tym miast: Bolków, Strzegom i Kamienna Góra. Wyciągi z protokołów sądowych oraz orzeczenia sądu miejskiego wpisywano do ksiąg miejskich (ławniczych), co uregulowano specjalnym zarządzeniem księcia świdnickiego Bernarda w roku 1321. Przejęcie Śląska przez Habsburgów w roku 1526 oznaczało kolejne zmiany w systemie sądownictwa, czego wyrazem stało się stopniowe ograniczanie jurysdykcji sądów miejskich nad szlachtą, nawet w przypadku popełnienia wykroczenia na terenie podległym miejskiej jurysdykcji. W prywatnych dobrach ziemskich władze sądowniczą sprawował właściciel majątku poprzez sąd dworski. Po włączeniu Śląska do państwa pruskiego (1742) rozpoczął się stopniowy proces unifikacji lokalnej administracji, w tym instytucji wymiaru sprawiedliwości. Kwestie związane z sądownictwem zostały uregulowane przez patent wydany przez króla Fryderyka II 15 stycznia 1742 roku. W myśl jego postanowień na obszarach włączonych do państwa pruskiego powstały dwa wyższe sądy krajowe w Głogowie i Wrocławiu, będące jednocześnie instancjami odwoławczymi. Pierwszą instancję tworzyły natomiast sądy w poszczególnych okręgach, (poza terytoriami wolnych państw stanowych, i księstw). W Świdnicy powołano wówczas Sąd Miejski (Stadt Gericht), rozpatrujący sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz karnego. Ponadto w mieście funkcjonował sąd wojskowy, któremu podlegali żołnierze miejscowego garnizonu – twierdzy. Ujednolicenie i skodyfikowanie przepisów prawnych nastąpiło dopiero w roku 1794, kiedy to wprowadzono powszechne prawo krajowe (Allgemeines Landrecht für die Königliche Preussischen Staaten), obejmujące nie tylko prawo cywilne, karne i administracyjne, ale także lenne i kościelne. Nowe regulacje wprowadziły podział na dwa rodzaje sądów: niższe i wyższe. Pierwszym podlegali chłopi i mieszczanie, natomiast urzędnicy, szlachta, duchowieństwo i wojskowi, odpowiadali przed sądem wyższym, pełniącym jednocześnie funkcję sądu II instancji dla sądów niższych (poza sprawami karnymi). Poza tym w każdym departamencie istniały Rejencje (Prowincjonalne Kolegia Sądowe) a ich organami pomocniczymi były komisje powiatowe (Kreis Gerichts Kommision), mogące rozstrzygać samodzielnie drobne sprawy cywilne. Rolę instancji odwoławczej (dla całego państwa) pełnił Najwyższy Tajny Trybunał w Berlinie. Kolejne przepisy administracyjne dotyczące sądownictwa zostały wydane edyktem z grudnia 1808 roku, odnoszącym się do powołania prowincji oraz okręgów rejencyjnych. W lutym 1809 roku we Wrocławiu rozpoczął działalność Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandgericht), którego pierwszym prezydentem był graf Dankelman – syn jednego z twórców niemieckiego prawodawstwa ministra Carla Ludolfa von Dankelmanna. Siedzibą sądu stał się wówczas dawny klasztor św. Wincentego (obecnie ul. Piaskowa i Plac Nankiera). Powyższe przepisy zlikwidowały niezależne sądownictwo miejskie, wprowadzając instytucje państwowych sądów miejskich i powiatowych (Kreis und Stadtgericht). Instancją sądową dla obszarów wiejskich stały się sądy patrymonialne, które w odniesieniu do powiatu świdnickiego funkcjonowały między innymi w miejscowościach Bystrzyca Górna, Milikowice, Gruszów, Witoszów Górny, Bolesławice, Komorów, Mrowiny oraz Krzyżowa. W 1838 roku Sąd Powiatowy i Miejski w Świdnicy (Kreis und Stadt Gerichts zu Schweidnitz) obejmował jurysdykcją 9000 mieszkańców Świdnicy oraz 12212 mieszkańców miejscowości Witoszów Dolny, Kraszowice, Grodziszcze, Pszenno, Tąpadła, Kruków, Zawiszów, Słotwina, Wiry, Wirki, Tomkowa, Lutomia oraz Lutomia Mała. Obsada kadrowa sądu składała się wówczas z dwóch sędziów oraz 11 pracowników administracji. W 1847 roku dla potrzeby sądu zakupiono budynek przy ulicy Zamkowej 4 (Burgstrasse 4). Wcześniej posiedzenia odbywały się w ratuszu, gdzie mieścił się również miejski areszt. W 1879 roku wraz ze zmianą konstytucji Rzeszy, wprowadzono nową ordynację sądową, znoszącą instytucję sądów miejskich i powiatowych a jednocześnie powołującą sądy obwodowe (Amtsgericht), jako sądy pierwszej instancji oraz sądy krajowe (Landgericht), sprawujące nadzór nad sądami obwodowymi i jednocześnie będące drugą instancją odwoławczą od wydawanych przez nie wyroków. Podstawy prawne ich działalności regulowała ustawa o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku, a miejscowości, w których rozpoczęły działalność sądy obwodowe ustalono w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku. W odniesieniu do Świdnicy podjęto decyzję o ulokowaniu w mieście nie tylko sądu obwodowego (Amtsgericht), ale i sądu krajowego (Landgericht), co wymusiło konieczność wybudowania dla obu instytucji wspólnej siedziby. W roku 1885 w miejscu dawnego klasztoru dominikanów (ob. Plac Grunwaldzki), wzniesiono kompleks budynków sądowych, natomiast od strony południowej (ul. Różana), powstał nowy gmach więzienia, co miało między innymi ułatwić transport skazanych i podejrzanych na rozprawy sądowe. Sądy Obwodowe (Amtsgericht) działały na Śląsku w latach 1879-1945 i były instancją rozpatrującą sprawy zakresu prawa cywilnego oraz karnego. Do ich kompetencji należało też prowadzenie rejestrów firm, stowarzyszeń i związków. W przypadku, gdy sędzia pierwszej instancji nie rozstrzygał samodzielnie, sprawy karne rozstrzygane były przez sąd ławniczy (Schöffengericht). Ławnicy, powoływani przez specjalną komisję, w czasie głównej rozprawy sądowej korzystali w pełnym zakresie z uprawnień sędziów. Od września 1933 roku kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy dziedzicznych gospodarstw rolnych (Erbhoffrolle). W oparciu o w/w przepisy funkcjonował również Sąd Obwodowy w Świdnicy, (Amtsgericht Schweidnitz), który obejmował swoją jurysdykcją część powiatu świdnickiego (Kreis Schweidnitz). Jednostką organizacyjnie nadrzędną był Sąd Krajowy w Świdnicy (Landgericht Schweidnitz) oraz Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu (Oberlandgericht Breslau). Sąd Obwodowy w Świdnicy (Amtsgericht Schweidnitz) zaprzestał działalności w maju 1945 roku, a jego dotychczasowa siedziba została przejęta przez polską administrację. Pomieszczenia biurowe przeznaczono dla potrzeb Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej w Świdnicy. Reforma podziału administracyjnego Polski wprowadzona od 1.07.1975 roku, spowodowała również zmiany w organizacji sądownictwa. Na Dolnym Śląsku utworzono 4 województwa: wrocławskie, jeleniogórskie, legnickie i wałbrzyskie a Świdnica stała się siedzibą Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy. Od stycznia 1999 r. Świdnica jest siedzibą Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Daty skrajne:

[1667 - 1878] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Amtsgericht Schweidnitz

Daty:

1667-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Stadtgericht zu Schweidnitz, Königlichen Land und Stadt Gericht zu Schweidnitz

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Schweidnitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

20905

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20905

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

263.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

263.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Nie 20905 j.a.