Akta miasta Lwówka Śląskiego

Sygnatura
83/10/0
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna, 1492-1938, sygn. 1-375, 3689 2. Rzemiasło, sprawu cechowe, handel przemysł, 1492-1936, sygn. 376-698, 3669-3678, 3688 3. Grunty i budynki, sprawy granic i uwłaszczenia, 1542-1936, sygn. 699-1333 4. Administracja lasów, personalia urzedników komunalnych, 1528-1940, sygn. 1334-1676, 3683 5. Kasowość, 1614-1938, sygn. 1677-2312 6. Sprawy kościelne i szkolne,1508-1943, sygn. 2313-2606 7. Opieka społeczna, 1566-1936, sygn. 2607-2756 8. Administracja państwowa i urząd stanu cywilnego, 1524-1937 ,sygn. 2757-3116, 3679-3682, 3684, 3685 9. Budownictwo, wodociągi, gazownia, kolej,pożary,policja, 1701-1936 ,sygn. 3117-3664, 3686-3687 10. Dopływy, 15 j.a., bez sygnatur

Dzieje twórcy:

Lwówek Śląski (niem. Löwenberg) otrzymał prawa miejskie w 1217 r. od Henryka Brodatego. Leżał na ważnym szlaku handlowym łączącym Ruś z Saksonią. Miasto było własnością książęcą, a później otrzymało miano miasta królewskiego. Po odkryciu w okolicy złota miasto szybko się rozrastało. Od XIV w. , po wyczerpaniu się złoż złota, miasto bogaci się na handlu i rzemiośle. Szczególnie szybko rozwija się sukiennictwo. W 1327 r. miasto uzyskało przywilej bicia własnej monety, a w 1340 r. nabyło prawo organizowania targu solnego jak i uzyskało monopol handlu solą w okregu. W 1442 r. miasto wykupiło urząd wójta, przez co lwówecka Rada stała się niezależna. W XVI w. miasto weszło w swój największy rozkwit. Było opasane podwójnym murem obronnym. Działały liczne cechy: sukienników, piekarzy, rzeźników, krawców, szweców i wiele innych. Miasto było znane z produkcji piwa. Kres rozwojowi Lwówka Śląksiego przyniosła wojana 30-letnia (1618-1648). O rozmiarze klęski śwaidczy spadek stanu zaludnienia z około 6 tys. sprzed wojny do ponad 150 osób po wojnie. Po wojnie miasto odbudowywało się bardzo powoli. W 1752 r. całe miasto zostało zniszczone przez pożar. Pewne ozywienie nastąpiło pod koniec XVIII w.: przybyło kilkadziesiąt nowych domów, liczba mieszkańców przekroczyła 2500. Ludność w wiekszości zajmowała się tkactwem, a w latach 1796-1815 działała manufaktura sukiennicza. W 1815 r. sprowadzono do miasta maszynową przędzarkę. W późniejszych latach Lwówwek otrzymał status miasta powiatowego ale nie rozwijał się w nim wiekszy przemysł. Działał browar, niewielka fabryka chemiczna, tartak, dwie drukarnie. W 1885 r. połączono Lwówek Śląski linią kolejową z Gryfowem Ślaksim, a na poczatku XX w. z Jelenią Górą. W połowie lutego 1945 r. po krótkich walkach miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Pierwszw polskie urzędy zaczęły działać na przełomie maja i czerwca 1945 r.

Daty skrajne:

1492 - 1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1492-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Löwenberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3706

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3692

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

84.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

83.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
protokół zdawczo-odbiorczy Tak

Zespół przejęto z byłego Staatsarchiv Breslau i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim. W 2000 i 2010 r. przejęto 2 dopływy z AP we Wrocławiu. W 2011 r. kolejne dopływy z AP Wrocław i Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim.