Sąd Obwodowy w Kowarach

Sygnatura
83/91/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Księgi kontraktów kupna i sprzedaży gruntów, 1748-1831, sygn. 1-20 2. Księgi hipoteczne, 1752-1814, sygn. 21-24, 1077 3. Rejestry sądowe, 1906-1945, sygn. 25-32 4. Duplikaty ksiąg metrykalnych kościelnych, 1826-1858, sygn. 33-41 5. Sprawy organizacyjno-administracyjne, 1880-1945, sygn. 42-186 6. Akta gruntowe, 1817-1942, sygn. 187-202 7. Rejestry towarzystw i przedsiębiorstw, 1705-1945, sygn. 203-268 8. Rejestry spraw opiekuńczych, 1841-1876, sygn. 269-272 9. Testamenty, 1750-1945, sygn. 273-1076

Dzieje twórcy:

Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posiadały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r. Sąd Obwodowy w Kowarach zasięgiem swego działania obejmował miasto oraz okoliczne gminy.

Daty skrajne:

[1705 - 1878] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1705-1878, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Schmiedeberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1077

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1077

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak