Sąd Obwodowy w Kamiennej Górze

Sygnatura
83/94/0
Liczba serii
64
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta generalia, 1848-1945, sygn. 1-204 2. Sprawy procesowe - cywilne, 1932-1943, sygn. 205-215 3. Sprawy egzekucyjno-upadłościowe, 1931-1943, sygn. 216-223 4. Sprawy karne, 1881-1941, sygn. 224-233 5. Dobrowolna jurysdykcja, 1939-1943, sygn. 234 6. Sprawy własnościowe, 1655-1945, sygn. 235-3671 7. Ogólna organizacja sądów, 1925-1934, sygn. 3672 8. Związki (stowarzyszenia), 1902-1943, sygn. 3673-3694 9. Ogólne prawo rzeczowe, 1822-1835, sygn. 3695-3696 10. Ogólne prawo pokrewieństwa, 1847-1873, sygn. 3697 11. Testamenty, 1806-1940, sygn. 3698-3731 12. Rozporządzenia ostatniej woli, 1900-1945, sygn. 3732-3844 13. Poświadczenie dziedziczenia, 1857-1896, sygn. 3845-3887 14. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 1901-1911, sygn. 3888-3894 15. Spółki gospodarcze, 1889-1944, sygn. 3895-3953 16. Postępowanie w sprawach spadkowych i podziału spadku, 1912-1944, sygn. 3954-3979 17. Kościelne księgi metrykalne (duplikaty), 1794-1874, sygn. 3980-4071 18. Rejestry, 1822-1945, sygn. 4072-4121 19. Podatki, 1849-1885, sygn. 4122-4124 20. Opieka społeczna, 1894-1923, sygn. 4125 21. Ubezpieczenia socjalne, 1915-1933, sygn. 4126 22. Sprawy bankowe. Instytucje kredytowe, 1916-1944, sygn. 4127-4130 23. Sprawy kas pożyczkowych, 1895-1945, sygn. 4131-4162 24. Prawo dziedziczenia, 1933-1944, sygn. 4163-4280 25. Varia, 1745-1752, sygn. 4281-4285

Dzieje twórcy:

Sądy obwodowe ("Amtsgericht") utworzono w państwie pruskim w 1879 r. w miejsce sądów miejskich, dworskich i innych. Posiadały one charakter sądów pierwszej instancji. Załatwiały sprawy z zakresu orzecznictwa karnego i cywilnego, prowadziły rejestry zrzeszeń i przedsiębiorstw oraz wszelkie sprawy gruntowe, a więc ich sprzedaż, kupno, dzierżawę oraz rejestr gruntów; ponadto prowadziły sprawy spadkowe (testamenty). Sąd działał do maja 1945 r. Ok. 1935 r. Sąd Obwodowy w Kamiennej Górze objął zasięgiem swojego działania także dotychczasowy Sąd Obwodowy w Chełmsku Śląskim, który stał się filią Sądu w Kamiennej Górze. Podobnie 15 sierpnia 1943 r. dotychczasowy Sąd Obwodowy w Lubawce został przekształcony w filię Sądu Obwodowego w Kamiennej Górze.

Daty skrajne:

[1655 - 1879] 1879 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1655-1879, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Landeshut

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4285

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4285

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

85.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

85.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak