Urząd Stanu Cywilnego w Lisowicach

Sygnatura
85/580/0
Daty skrajne
1874 - 1938
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi stanu cywilnego: urodzeń 1874-1912, małżeństw 1874-1938, zgonów 1875-1938

Dzieje twórcy:

1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów.

Daty skrajne:

1874 - 1938

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1898, 1899-1903, 1904-1906, 1907-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Leschwitz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

127

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak