Księstwo Opolsko-Raciborskie

Sygnatura
82/8/0
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Dokumenty 1. Stosunek księcia do podległego księstwa /1321-1653/ Sprawy rodzinne, hołdy, finanse, sprawy graniczne, stosunek do sąsiadów, domeny. 2. Stany /1427/ Sprawy żydowskie. 3. Skarbowość /1454-1499/ Zadłużenia. 4. Militaria /1394/ Uwolnienie z niewoli. 5. Księstwo Opolskie - dobra ziemskie /1304-1762/ Dokumenty dot. Poszczególnych miejscowości w układzie chronologicznym. 6. Księstwo Raciborskie - dobra ziemskie /1303-1702/ Zawartość j.w. II. Akta 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1500-1795/ Sprawy monetarne, piwowarstwo, sprawy majątkowe, urbarze. 2. Stany /1558-1742/ Sprawy sejmiku, protokoły zjazdów, ordynacja pańszczyźniana. 3. Zarzadzanie księstwem /1551-1825/ Protokoły starosty księstwa, księgi kupna i sprzedaży, testamenty, księgi hipoteczne, sygnaturalne, sprawy kancelarii i archiwalne, księgi ingrosacyjne. 4. Ustrój prawno - sądowniczy /1558-1632/ Księgi skarg i wyroków. 5. Skarbowość /1620-1742/ Podatki, egzekucje, zastawy. 6. Wojskowość /1740-1779/ Budowa fortyfikacji w Koźlu, dostawy na potrzeby wojska. 7. Aneks /1532-1720/ Urbarze dóbr.

Dzieje twórcy:

W wyniku podziału dzielnicy śląskiej między synów Władysława II, powstało księstwo raciborskie - pod rządami Mieszka Plątonogiego - obejmujące Górny Śląsk (bez ziemi opolskiej) oraz połączone ziemie dzielnicy krakowskiej (Oświęcim, Bytom, Chrzanów, Pszczyna, Zator). Już w 1202 r. do księstwa raciborskiego włączono ziemię opolską, a Opole stało się stolicą księstwa. Po śmierci ks. Władysława w 1281 r.dzielnica opolska rozpadła się na cztery księstwa: 1. Opolskie, 2. Cieszyńskie i oświęcimskie, 3. Raciborskie, 4. Bytomskie i koziejskie. Na początku XIV wieku nastąpił dalszy podział księstwa opolskiego na trzy części: opolską, strzelecką i niemodlińską. Księstwo raciborskie utrzymało swą niepodległość. W 1335 r. książę raciborski Leszek złożył hołd Koronie Czeskiej, a po jego śmierci w 1340 r. Racibórz przeszedł pod panowanie książąt opolskich. Książę opolski Bolko także otrzymał swoje księstwo z rąk króla czeskiego jako lenno. Księstwo opolsko-raciborskie pozostało w rękach Piastów do 1532 r. Po wymarciu linii Piastów opolskich księstwo przeszło we władanie królów czeskich i cesarzy austriackich, a następnie w 1740/41 r. wraz z calym Śląskiem pod panowanie pruskie.

Daty skrajne:

1303 - 1825

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Rep.4f /dokumenty/ i Rep.35, Rep.36 /akta/

Daty:

1303-1825.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Fürstenthum Oppeln-Ratibor

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

407

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

407

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.2

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak