Księstwo Świdnicko-Jaworskie

Sygnatura
82/9/0
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Dokumenty /XIII-XVw./ II. Akta 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1366-1720/ Sprawy lenne, regalia książęce, przywileje, urzędowe protokoły fiskalne. 2. Stany /1504-1726/ Przywileje, kupno-sprzedaż majątków, spory między miastami, rycerstwem, przepisy, protokoły ze zjazdów, diariusze. 3. Zarządzanie księstwem /1308-1836/ Sprawy kancelaryjne i registraturalne, księgi hipoteczne, ziemskie, kupna-sprzedaży, protokołów, taksy, patenty, księgi ingrosacyjne. 4. Ustrój prawno-sądowniczy /1305-1742/ Księgi przesłuchań i protokoły sądu dworskiego. 5. Skarbowość /1637-1740/ Sprawy podatkowe i rachunkowe. 6. Wojskowość /1622-1729/ Sprawy wojenne, wojna 30-letnia, sprawy kontrreformacji. 7. Kultura rolna i statystyka /1495-1741/ Rejestry ziemskie, urbarze. 8. Aneks /1366-1852/ Rachunki, wyciągi z sejmików. Aneks: Dokumenty ks. Śląskiego Kazimierza i Bolka II Małego / 1363-1491/ - 3j.

Dzieje twórcy:

Księstwo świdnickie zostało utworzone po śmierci Bolesława II Rogatki przez jego syna Bolka I Surowego, który rozszerzył swoje posiadłości o Ziębice, Dzierżoniów, Strzelin, Jawor, Strzegom i Sobótkę. Jego wnuk Bolko II Mały po odziedziczeniu - wyodrębnionego wcześniej - ksiestwa jaworskiego, stał się najpotężniejszym księciem na Śląsku i nie złożył hołdu Janowi Luksemburskiemu. Nie miał potomstwa i prawomocną dziedziczką obu księstw została jego bratanica Anna żona Karola, króla czeskiego. Po śmierci Bolka II w 1368 r.księstwo świdnicko-jaworskie jako wiano królewny Anny - z zastrzeżeniem praw dożywocia dla Agnieszki, wdowy po Bolku II ( zm. 1392 r.) - przeszło pod panowanie króla Czech. Jako jednostka administracyjna księstwo świdnicko-jaworskie obejmowało w 1736 r. nastepujace okregi: Świdnica, Strzegom, Bolków, Kamienna Góra, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Bolesławiec. Po zajęciu Śląska przez Prusy w 1740/41 r. księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej.

Daty skrajne:

1285 - 1836

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Rep. 6a /dokumenty/ Rep.39, Rep.40 /akta/

Daty:

1285-1836.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Fürstenthum Schweidnitz-Jauer

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

300

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

300

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

21.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

akta: 281 j.a. = 21,00mb.; dokumenty 19 j.a.; dar przywieziony do Polski przez prof. Neala Peasa z USA / 3 dok. pergam./