Sąd Obwodowy w Kątach Wrocławskich

Sygnatura
82/570/0
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta prezydialne. /1850-1944/ 1-11 2. Sprawy cywilne niesporne: - księgi ławnicze /1661-1826/ 12-18 - księgi wpisów /1776-1846/ 19-26 - rejestr poświęceń /1816-1821/ 27 3. Sprawy ksiąg gruntowych, ksiąg dóbr ziemskich i ksiąg zagród: - reperytoria do ksiąg i akt gruntowych /1829-1831/ 28-30 - księgi gruntowe dóbr rycerskich /1809-1943/ 31-33 - księgi gruntowe posiadłości chłopskich /1738-1944/ 34-295 - akta gruntowe /1753-1944/ 296-820 - księga pomiarów geodezyjnych /1885-1940/ 821 - wykazy podatków od budynków /1910-1930/ 822 4. Sprawy podatkowe - testamenty. /1870-1944/ 823-1113 5. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego. /1825-1874/ 1114-1115 Akta nie zinwentaryzowane wydzielone przy porządkowaniu zaspołu "Sąd Obwodowy we Wrocławiu". /1879-1945/ 651j.a. (10mb)

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

1661 - 1945

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1661-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Canth

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

2881

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1115

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

48.04

Ogółem opracowanych metrów bieżących

20.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak