Sąd Obwodowy w Oleśnicy

Sygnatura
82/572/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zachowany w stanie szczątkowym. 1. Księgi gruntowe. /1744-1838/ 1-46 2. Księgi dóbr rycerskich. /1471-1857/ 47-206 3. Akta dot. sprzedaży, kupna i podziałów gruntów, zwolnienia z ciężarów, regulacji granic, odszkodowań; urbarze. /1661-1894/ 207-273

Dzieje twórcy:

Na podstawie ustawy z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte), jako sądy I instancji. Załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu umowy najmu, sprawy wykroczeń w czasie podróży, sprawy zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzęta i w czasie polowań, sprawy alimentacyjne, roszczenia z tytułu podeszłego wieku, sprawy adopcji, opiekuństwa, spadkowe, testamentowe, ksiąg i akt gruntowych. Prowadziły rejestry zrzeszeń i sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądów obwodowych podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora, sprawy wielkich kradzieży i paserstwa, sprawy recydywy w oszustwie i kradzieży, o ile poszkodowany nie wnosił sprzeciwu.

Daty skrajne:

1471 - 1884

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1471-1884.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Oels

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

273

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

273

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz niemiecki w formie spisu zdawczo - odbiorczego