Jelczańskie Zakłady Samochodowe w Jelczu - Laskowicach

Sygnatura
82/2067/0
Liczba serii
76
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1943 - 1947] 1951 - 2008 [2009 - 2013]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1947, 1947-1947, 1951-2008, 1951-2008, 2009-2013, 2009-2013.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12069

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

105.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak

materiały aktowe 11713 j.a. = 93,75 mb., dokumentacja techniczna -328 j.a. = 11,22 mb, filmy - 17 j.inw. fotografia - 11 j.inw.