Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lutocinie

Sygnatura
76/613/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
480

Zawartość:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; aneksy

Dzieje twórcy:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W 1868 roku wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim Teren działania: Chromakowo, Dębówka, Dembowo, Jakubowo, Lutocin, Marianki, Mojnowo, Obręb, Parlin, Paulinowo, Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Psota, Seroki, Swojęcin, Szoniec

Daty skrajne:

1856-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1856-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

112

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 14 ja
spis roboczy Tak 54 ja
spis zdawczo-odbiorczy Tak 44 ja