Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zieluniu

Sygnatura
76/614/0
Daty skrajne
1826-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
872

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów i aneksy do aktów małżeństw

Dzieje twórcy:

Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Teren działania: Dąbrowice, Konopaty, Nowy Folwark, Przerodki, Psota, Rozwozinek, Ruda, Rynowo, Siemciuchy, Sinogóra, Syberia, Wapniska, Zieluń, Żarnówka

Daty skrajne:

1826-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 44 ja
spis roboczy Tak 72 ja
spis zdawczo-odbiorczy Tak 16 ja

Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 4 ja., 0,04 mb