Biuro Odbudowy Stolicy

Sygnatura
72/25/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
48972

Zawartość:

Zarządzenia, sprawozdania, protokóły, szkice, opinie, programy, plany, referaty, wnioski, budżet, schematy, programy, preliminarze, spisy, zestawienia

Dzieje twórcy:

Biuro Odbudowy Stolicy powstało 14 II 1945 r. na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej jako kontynuacja Biura Organizacji Odbudowy Warszawy powołanego 22 II 1945 r. przez prezydenta miasta Mariana Spychalskiego, kierowanego przez m.in. Jana Zachwatowicza i Piotra Biegańskiego. Działało na podstawie ustawy o odbudowie m.st. Warszawy. Biurem kierował Roman Piotrowski. Jego siedziba mieściła się w kamienicy przy ul. Chocimskiej 33. Biuro zajmowało się zabezpieczaniem istniejącej zabudowy miasta, w tym trzykrotną szczegółową inwentaryzacją stanu zabudowy. Głównymi zadaniami BOS było m.in. opracowanie koncepcji urbanistycznej Warszawy oraz prowadzenie odbudowy miasta. W ramach Biura działały wydziały zajmujące się zarówno architekturą, jak i urbanistyką. Biuro prowadziło prace w zakresie odbudowy, planowania przestrzennego, a także propagandy. W 1948 r. rozpoczęto likwidację BOS. W 1951 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 września 1950 zostało rozwiązane. Na miejsce BOS powołano Biuro Urbanistyczne Warszawy, w 1958 r. Wydział Architektury, Nadzoru Budowlanego i Geodezji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, później Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu m.st. Warszawy, po jego likwidacji zaś Biuro Planowania Rozwoju Warszawy (1972). Do najważniejszych inwestycji realizowanych przez BOS należała realizacja w latach 1947-1949 projektu Trasy W-Z. Do 1952 r. udało się odbudować staromiejską zabudowę miasta. W 2011 r. archiwum Biura Odbudowy Stolicy zostało wpisane na listę programu "Pamięć Świata" - opracowany przez UNESCO spis dzieł i dokumentów najistotniejszych dla historii i kultury.

Daty skrajne:

[1935] 1945-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-1935, 1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11737

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6414

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

49.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

36.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak T. 66 - CD - plany zniszczeń, plany miejscowe, zdęcia lotnicze; 6414 ja
indeks geograficzny Nie
spis roboczy Tak 5322 ja
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 ja