Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nawiedzenia NMP w Warszawie

Sygnatura
72/160/0
Daty skrajne
1826-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
27965

Zawartość:

Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/.

Dzieje twórcy:

Rejestrację świecką urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. Parafia Nawiedzenia NMP była jedną z siedmiu parafii warszawskich, które w 1826 r. przejęły obowiązki urzędów stanu cywilnego. Okręg stanu cywilnego pokrył się z okręgiem administracyjnym parafii. W roku 1866 obowiązki urzędu stanu cywilnego objęło następnych sześć parafii. W ten sposób okręg administracyjny zmniejszył się na korzyść „nowych” parafii Przemienienia Pańskiego i Narodzenia NMP. Granica okręgu administracyjnego parafii przechodziła od Wisły ulicami Boleść, Mostową, Freta, od Mostowej do Świętojerskiej, dalej Świętojerską przez plac za ogrodem Krasińskich, ulicą Nowolipki do Dzikiej, Dziką do rogatek Powązkowskich, dalej okopami do Wisły.

Daty skrajne:

1826-1914

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

215

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

209

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak T. 41; ZOSIA
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak

Brak sygn. 54, 70, 78, 82, 90, 93, 96, 120; Zmikrofilmowano lata:1826-1827, 1829, 1832, 1834-1839, 1841-1844, 1847-1848, 1851, 1855-1860, 1862, 1865-1878, 1880-1882, 1884-1886, 1888-1893, 1895-1898 bez aneksów