Pruski Urząd Katastralny w Gołdapi

Sygnatura
64/8/0
Daty skrajne
1821-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi katastralne powiatu Gołdap (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1-503, plany katastralne wsi powiatu i miasta Gołdap: sygn. 504-1578, księgi katastralne powiatu Darkiejmy (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1579-1761, plany katastralne wsi powiatu Darkiejmy: sygn. 1762-1955

Dzieje twórcy:

Ustawa władz pruskich o rewizji podatku gruntowego z 21 maja 1861 roku wprowadziła ujednolicenie poboru podatków w państwie pruskim. Na mocy tej ustawy zostały powołane władze katastralne. Lata 1861-1865 poświęcono na przygotowanie podstawowej dokumentacji pomiarowo-ewidencyjnej i szacunkowej, nazywanej katastrem gruntowym i budynkowym. 1 kwietnia 1865 roku powołano specjalne urzędy do bieżącego uzupełniania sporządzonego w okresie przygotowawczym katastru gruntowego i budynkowego. W poszczególnych powiatach powołano specjalnych urzędników do prowadzenia akt katastralnych, po kilku latach ustaliła się nazwa dla placówek powiatowych - Koeniglich Preussisches Katasteramt, w późniejszym okresie - Katasteramt. Na czele centralnej placówki przy rejencji - Biura Katastralnego - stał inspektor katastralny, który przeprowadzał okresowe kontrole w podległych urzędach katastralnych. Podział rejencji na obręby i nadanie tym obrębom numeracji przeprowadzono już w okresie przygotowawczym w latach 1861-1865. W skład jednego obrębu wchodziła jedna gmina wiejska lub samodzielny obszar dworski, wyjątkowo łączono obszar wsi i obszar dworski w jeden obręb. Urząd Katastralny w Gołdapi zasięgiem swojego działania obejmował powiat Gołdap i część powiatu Darkiejmy.

Daty skrajne:

1821-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1821-1944, 1821-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Preussisches Katasteramt Goldap

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1955

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1955

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak