Urzędy domenalno-rentowe niemieckie - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
64/194/0
Daty skrajne
1775-1874
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Domänen Rent Amt Czychen - dzierżawy /1775/ 2. Domänen Rent Amt Lyck - spisy statystyczne, sprawy rybołówstwa, sprawy dzierżawy jezior /1826-1874/ 3. Domänen Rent Amt Goldap - sprawy dzierżawy jezior, szkody leśne, sprzedaż chrustu opałowego i wikliny /1779/ 1824-1873 4. Domänenamt Oletzko - dozór wód skarbu państwa /1855-1874/ 5. Domänenamt Stradaunen /1808-1815/ 6. Akta domen Kiauten - inwazja Francuzów, sprawy dzierżaw /1797-1816/

Dzieje twórcy:

W ścisłym znaczeniu domena oznacza dobra ziemskie należące do skarbu państwa. Domeny pruskie powstały z posiadłości elektorów brandenburskich i książąt pruskich, charakter własności państwowej uzyskały w 1820 roku. Sprzedaż domen była dopuszczalna , gdy wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIX wieku król pruski przyznał uprawnienia sprzedaży domen ministrowi rolnictwa oraz rejencjom. Dochody z domen obejmowały: daniny od chłopów użytkujących grunty domenalne na rzecz zarządcy, czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne, od inwentarza, daniny pieniężne, pierwotnie płacone w naturze. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji poprzez wydział podatków, domen i lasów.

Daty skrajne:

1775-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1775-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak