Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kielcach

Sygnatura
21/112/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
19141

Zawartość:

Zarządzenia, okólniki, instrukcje, rozkazy komendanta , raporty, doniesienia, sprawozdania i meldunki, wykazy przestępczości, spisy organizacji politycznych, społecznych i sportowych, akta dotyczące strajków i działalności związków zawodowych, akta dotyczące ćwiczeń mobilizacyjnych, spisy policjantów i akta osobowe sygn 1- 208 ,

Dzieje twórcy:

W lipcu 1919 roku utworzono w Kielcach Powiatowa Komendę Policji Państwowej, której podlegały posterunki obejmujące swym zasięgiem obszar jednej gminy. Wg stanu na 1939 rok posterunki policji istniały w Dąbrowie, Białogonie, Bielinach, Bodzentynie, Chęcinach, Daleszycach, Łopusznie, Morawicy, Niewachlowie, Mniowie, Piekoszowie, Samsonowie, Słupi Nowej, Suchedniowie. Zgodnie z ustawą o Policji Państwowej z lipca 1919 roku Komendant Powiatowy sprawował władzę dyscyplinarną, koordynował działalność policji w powiecie w zakresie bezpieczeństwa i obronności kraju, spełnial też czynności w zakresie szkolenia, uzbrojenia policji oraz sprawował władzę dyscypilnarną nad funkcjonariuszami . Komendy Powiatowe funkcjonowały do do września 1939 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1919-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

208

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

208

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak