Powiatowa Rada Opieki Społecznej powiatu olkuskiego

Sygnatura
21/240/0
Daty skrajne
1870-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

dokumentacja dozorów parafialnych i domów schronienia, protokóły dozorów parafialnych w Ogrodzieńcu, Ciernie, Czeladzi, korespondencja w sprawach organizacynych, rachunki, listy pracy służby szpitala sygn 1-20

Dzieje twórcy:

Początki Rad Opieki Społecznej to 2 XII 1817 powołano Radę Ogólną Dozorczą oraz działające przy każdym szpitalu Rady Szczegółowe. Rady Dobroczynne Opiekuńcze dzieliły się na gubernialne, tym zaś podlegały Rady Powiatowe. Zarząd Rady Powiatowej składał się z naczelnika, jego pomocnika, lekarza powiatu, opiekunów zakładów dobroczynnych. Do ich kompetencji należał nadzór nad zachowaniem należytego porządku w zakładach i ich działalnościa, czuwanie nad warunkami w jakich znadują się chorzy i pensjonariusze, zajmowanie się sprawami finansowymi zakładów i składanie sprawozdań rocznych Radzie Gubernialnej. Działalność Rad Opieki Społecznej trwała do wybuchu I wojny światowej W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1870-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1870-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Olkusskij Uězdnj Sovet Obščestvennogo Prizrenija

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak