Wojewódzka Reprezentacja Związku Ziemian w Kielcach

Sygnatura
21/246/0
Daty skrajne
1917-1934
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta organizacyjne i sprawozdania, protokoły z obrad Wojewódzkiej Reprezentacji Związku Ziemian oraz oddziałów, wykazy członków, okólniki Reprezentacji Związku Ziemian oraz Zarządu Głównego, korespondencja, akta finansowe.

Dzieje twórcy:

Związek Ziemian utworzono w lipcu 1916 r. Zadaniem jego miało być podniesienie stanu średniej i większej własności ziemskiej poprzez popieranie rozwoju interesów gospodarczych i pieniężnych członków. Związek miał udzielać pomocy finansowej i fachowej pośredniczyc w transakcjach handlowych, administrować opuszczonymi majątkami, mógł też nabywać te nieruchomości. Wojewódzka Reprezentacja Związku Ziemian miała na celu bliższe zespolenie i uzgodnie dzialalności Oddziałów Powiatowych na terenie województwa. Powiatowe Związki Ziemian mogły należeć do reprezentacji, a ona prowadziła biurowość księgowość i korespondencję zwoływała zebrania ogólne swych członków. Do Reprezentacji należeli ziemianie powiatów kieleckiego, stopnickiego, włoszczowskiego, jedrzejowskiego, pińczowskiego, częstochowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, radomskiego, iłżeckiego kozienickiego. Akta Reprezentacji przejęto do archiwum w 1956 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1917-1934

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1917-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie