Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

Sygnatura
21/304/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3346

Zawartość:

Dokument Kazimierza Jagielończyka z 1479 roku nadający miastu Pińczów przywilej na doroczne targi, dokument o sprzedaży Chrobrza, Mozgawy i Krukawy, mowa na obronę ks. Orzechowskiego, przywilej cechu w Łagowie, mowy sądowe," Opisanie polskich żelaza fabryk", pismo Stanisława Augusta do Stanisława Kochanowskiego miecznika radomskiego, instrukcja w sprawie negocjacji z dworami zagranicznymi, kwit z ofiary dziesiątego grosza, orta sekretarza pospolitego ruszenia w pow radomskim, w okresie zaborów oraz Księstwa Warszwskiewgo - Nomiacje na wójtów, wiersz na cześć Aleksandra I, dyskusja w szkole wojewódzkiej na temat "z czyjej winy czy królów czy narodu Polska upadła...", plan I piętra pałacu biskupiego, pamiętnik Podczaszyńskiego, raport kasowy fryszerki Kuźniaki wiersz na śmierc Konarskiego, fotografie urzędników zakładów i kopalń rządowych, wiersz na śmierć płk Trzecieskiego inwentarz wsi Korytków instrukcja dla nauczycieli i profesorów szkół publicznych, okres międzywojenny - uroczystości związane z wmurowaniem tablicy pamiątkowej z okazji 25 rocznicy strajku szkolnego w Kielcach, dokumentacja Sekcji Ochrony Zabytków Sztuki Inżynierskiej w Zagłębiu Staropolskim okres PRL - demografia regionu dokumentacja prac geologicznych, wykaz majątków ziemskich, lasy regionu świętokrzyskiego, dokumentacja Polskiego Zwiazku Zielarskiego, inwentarze geologiczne, runo leśne na kielecczyźnie, rys Gór Świętokrzyskich, dokumentacja z działalności PTTK w Kielcach inwentarze zbiorów geologicznych Muzeum Świętokrzyskiego dokumetacja geologiczna regionu kieleckiego, indeks geograficzy Koło Kielczan zapiski B Markowskiego

Dzieje twórcy:

Pierwsze plany utworzenia towarzystwa pochodzą z 1952 roku, a sfinalizowano je w 29 grudnia 1956 roku, gdy prezydium WRN podjęło decyję o jego powołaniu. Głównym celem towarzystwa było skupienie ludzi zajmujących się badaniami przeszłości Kielecczyzy. Towarzystwo to działo w dalszym ciągu. Zebrane akta przekazano do archiwum 15 maja 1978 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Daty skrajne:

1449-1965

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1449-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

57

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

57

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.21

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.21

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Przeniesiony do ZoSIA