Rząd Księstwa Pruskiego

Sygnatura
42/1/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Pomoce archiwalne, sygn. 1-22 rejestr, skorowidz rzeczowy A-Z Sprawy lenna, sygn. 23-132 lokacje, nadania, umowy, kontrakty, przywileje, zapisy dóbr lennych; prośby dotyczące pomiarów gruntu, sprawy sporne Sprawy kościelne, sygn. 133-183 przywileje, fundacje, budowa i wyposażenie kościołów, budynków parafii, szkół, remonty, dzięsięciny, rachunki kościelne, rozporządzenia dot. Pochówków, instrukcje dot.szkolnej dyscypliny, wizytacje Miasta, rzemiosło, handel sygn. 184-220 Kłajpeda (Memel) : żegluga-skargi i prośby żeglarzy,handel morski; handel zbożem, podatki-akcyzy, pogłówne; korespondencja z cechami, sądownictwo miejskie-sprawy sporne, karne, śledztwa; pomoc udzielona mieszkańcom po inwazji szwedzkiej, pożar miasta; Tylża (Tilsit): spis mieszkańców; Dąbrówno (Gilgenburg): wybory rady miejskiej; Preussisch Eylau: sprawy cechów; rzemiosło Królewiec (Königsberg): decyzje rady w sprawach Starego Miasta i Knipawy (Kneiphof); Olsztynek (Hohenstein): sprawy sporne, śledztwo przeciwko burmistrzowi, rzemiosło, bractwo strzeleckie; Orneta (Wormditt): akta gruntowe; Działdowo (Soldau): sprawy podatków Ogólne sprawy administracyjne sygn. 221-301 instrukcje, zarządzenia, potwierdzenie przywilejów Księstwa przez króla polskiego Władysława IV, zwoływanie stanów, wypisy z obrad sejmowych dotyczące spraw politycznych i gospodarczych, fragmenty protokołów posiedzeń Oberratstube, sprawy podatkowe, sprawy wojskowe,kontrybucje, przywileje dla drukarni i papierni, cenzura i konfiskata druków, utrzymanie rzek i śluz Sprawy wojenne i wojskowe sygn. 302-313 zarządzenia, wojna 30 letnia, szwedzka okupacja,sprawy sporne dotyczące granic Fundacje, szpitale, przytułki sygn. 314-330 fundacje na rzecz Uniwersytetu w Królewcu, stypendia; utrzymanie, remonty szpitali i przytułków Kurlandia sygn.331-334 tzw. Akta kurlandzkie- repertorium, korespondencja, historia Kurlandii Gemein Ratbuch 1527-1527 [1558] sygn.504

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1492] 1525-1804 [1847]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1492-1492, 1525-1804, 1847-1847.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Etats Ministerium

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

504

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak sygn.1-334