Kościoły ewangelickie diecezji pasłęckiej - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
42/98/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Lesiska A. Registratura kościelna: duplikaty akt metrykalnych, tabele konfirmantów 1832-1873 sygn. 1-2 Ławki A. Registratura kościelna: duplikat kościelnych akt metrykalnych 1799-1874 sygn. 3-6, 27-29 Młynary A. Registratura kościelna: rachunki kościelne 1844-1855 sygn. 7 Nowica A. Registratura kościelna: duplikaty ksiąg metrykalnych 1804-1874 sygn. 8-13 Pasłęk A. Registratura kościelna: oratorium i dom kaznodziei 1740-1910, duplikaty akt metrykalnych 1823-1853 sygn. 14-16 Wilczęta Registratura kościelna: duplikaty ksiąg metrykalnych 1799-1873 sygn. 17-19, 30 Młynarska Wola Registratura kościelna: księga chrztów, ślubów i zgonów 1859-1873 sygn. 20 Zastawno A. Registratura kościelna: duplikat rejestru urodzonych i zmarłych 1800-1874 syn. 21, 24-25, 26, 31 Dobre Registratura kościelna: duplikaty akt metrykalnych: urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1871-1873 sygn. 22-23

Dzieje twórcy:

Lesiska Parafia ewangelicka w Lesiskach powstała po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W jej skład wchodziły tylko 2 wsie: Lesiska (wieś i majątek) oraz Gwiździny. W 1912 r. parafia liczyła zaledwie 655 wiernych, na jej terenie działała 1 szkoła. Ławki Kościół katolicki w Ławkach istniał już przed 1376 r. Po 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W XVIII i XIX w. prawo patronatu posiadała rodzina Dohnów. W 1912 r. parafia liczyła 1500 wiernych. Młynary Kościół w Młynarach zbudowano w połowie XIV w., jego patronem był magistrat. W 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W XVI w. nabożeństwa odprawiano w języku polskim. W 1912 r. parafia (obejmująca miasto i 9 wsi) liczyła 2536 wiernych, na jej obszarze działały 4 szkoły. Nowica Kościół katolicki zbudowano w Nowicy przed 1525 r., a ewangelicki między 1623 a1637 r. W 1720 r. do parafii nowickiej został włączony kościół w Karwinach jako filialny. Prawo patronatu w XVIII i XIX w. posiadali Dohnowie. W 1912 r. parafia liczyła 1130 wiernych. Pasłęk Kościół katolicki w Pasłęku zbudowano około 1297 r. Po 1525 r. parafię katolicką przekształcono w ewangelicką. Mieszkało tu wielu Polaków i nabożeństwa w latach 1594-1627 odprawiano także po polsku. W 1912 r. parafia pasłęcka liczyła 6276 wiernych, na jej obszarze działało 8 szkół. Wilczęta Kościół w Wilczętach istniał już przed reformacją. Wkrótce po 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W XVIII i XIX w. prawo patronatu posiadali Dohnowie. W 1912 r. parafia liczyła 1268 wiernych, na jej obszarze działały 3 szkoły. Młynarska Wola – Słobity Kościół katolicki istniał w Młynarskiej Woli już przed 1340 r. W 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. Kościół ewangelicki w Słobitach zbudowano w 1594 r. W XIX w. obydwie parafie połączono w jedną. W 1910 r. połączona parafia liczyła 1390 wiernych oraz posiadała 3 szkoły. Zastawno Kościół katolicki w Zastawnie istniał już w okresie krzyżackim. Od 1525 r. była tu parafia ewangelicka. W 1912 r. liczyła ok. 1340 wiernych. Dobre Parafia katolicka w Dobrem istniała już w XV w. Po 1525 r. została ona przekształcona w parafię ewangelicką. Prawo patronatu posiadała na początku XX w. rodzina Dohnów z Gładysz. W 1910 r. parafia liczyła 2116 wiernych, na jej terenie działało 10 szkół.

Daty skrajne:

1740-1910

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1740-1910.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 46-48,50,58-60 (sygn. 98/1,3,4,5,17-20)