Akta miasta Ostróda

Sygnatura
42/261/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy budowlane: nadzór policji nad posesjami, plany techniczne, kosztorysy prac budowlanych, plany katastralne, 1766-1944 sygn. 1-197.

Dzieje twórcy:

Ostróda powstała w XIII wieku w pobliżu krzyżackiego grodu. W 1329 roku komtur Luther von Braunschweig na mocy zasad prawa chełmińskiego nadał Ostródzie prawa miejskie, kilkakrotnie później zresztą potwierdzane. Miasto, zbudowane na wyspie w delcie Drwęcy, okalały mury obronne z kamienia i cegły. W 1341 roku miasto zostało ogłoszone przez mistrza Ditricha von Altenburga główną siedzibą komturstwa. Ostróda stała się administracyjną, militarną i gospodarczą siedzibą Krzyżaków. Miasto w późniejszych latach przeżyło szereg klęsk i kataklizmów. Było wielokrotnie niszczone przez najeźdźców lub klęski żywiołowe. Zdobywały i pustoszyły je kolejno różne armie: litewska (1381), polska (1410), szwedzka (1628-29), rosyjska (1758-62). Oprócz wojen katastrofalne dla grodu skutki miały pożary. W 1807 roku Ostróda stała się centralnym punktem Europy, gdyż tu stacjonowały wojska napoleońskie, a od 21 lutego do 1 kwietnia rezydował na Zamku sam Napoleon Bonaparte.W czasie II wojny światowej zniszczona w około 60%.

Daty skrajne:

1766-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1766-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Osterode

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

197

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

197

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak