Urząd Stanu Cywilnego w Reszlu pow. biskupiecki (dawny powiat reszelski)

Sygnatura
42/572/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Załączniki do księgi małżeństw 1895,1905,1910,1897-1909 Wyciąg z księgi urodzeń /dzieci płci męskiej/1874-1904 Księga zgonów 1944 Alfabetyczny rejestr urodzeń,małżeństw i zgonów 1874-1895 Alfabetyczny rejestr małżeństw 1907-1920

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874- 1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Roessel

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak