Zarząd Miejski w Barczewie pow. olsztyński

Sygnatura
42/606/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły z posiedzeń Rady, komisji i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności Rady, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, księgi zarządzeń burmistrza, sprawy organizacyjne miasta i Zarządu, zabezpieczenie mienia, sprawozdania sytuacyjne, sprawy szkolnictwa, sprawy nieruchomości miejskich, Miejski Komitet Narodowościowy, wysiedlania ludnosci niemieckiej, wykazy ludnościowe, budżety Zarządu i przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania finansowe, sprawy rolnictwa, spisy powierzchni użytków, rejestry podatkowe, protokóły kontroli, protokóły zdawczo-odbiorcze agend urzędów i nieruchomości, korespondencja.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1945-1950 [1952]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1945-1950, 1945-1950, 1945-1950, 1952-1952, 1952-1952, 1952-1952, 1952-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak