Urząd Stanu Cywilnego w Orzechowie pow. lidzbarski

Sygnatura
42/683/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
2680

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1891, 1898, 1899, 1901-1903, 1907-1909 Księgi małżeństw 1874-1876, 1881-1886, 1894, 1900, 1913-1914, 1922-1930, 1932 Księgi zgonów 1874, 1877-1880, 1889-1891, 1893, 1895- 1897, 1899, 1900,1904-1927, 1933-1934

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1874-1934

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1934.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Nossberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

89

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

89

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak