Urząd Stanu Cywilnego w Pluskach pow. olsztyński

Sygnatura
42/707/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3243

Zawartość:

Księgi urodzeń 1874-1917 Księgi małżeństw 1874-1877, 1895-1897,1920-1936 Księgi zgonów 1874-1896,1898-1935 Akta zbiorcze urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1913, 1915-1916, 1921-1932, 1877-1920, 1944, 1952-2009 Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1936

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów

Daty skrajne:

1874-1936, 1944, 1952-2009

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936, 1944-1944, 1952-2009.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Plautzig

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

87

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

87

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak