Urząd Stanu Cywilnego w Srokowie pow. kętrzyński

Sygnatura
42/879/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
675

Zawartość:

Księgi urodzeń: 1886, 1888,1901,1906-1907, 1910, 1914 Księgi małżeństw: 1913 Księgi zgonów: 1883, 1924

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Daty skrajne:

1883-1888,1901,1906-1907,1910,1913-1914, 1924

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1883-1888, 1901-1901, 1906-1907, 1910-1910, 1913-1914, 1924-1924.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt zu Drengfurth

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

ks.urodzeń 1900r przesunięta do zespołu USC Leśniewo w 2004r. (610-2/04), korekta dat zespołu