Kapituła Katedralna Diecezji Warmińskiej (z siedzibą we Fromborku)

Sygnatura
42/883/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I Sprawy religijne: korespondencja biskupa warmińskiego Józefa księcia von Hohenzollern 1825-1834 sygn. 1-2 II.Sprawy procesowe: akta komisarza sądowego w Malborku w sprawie sporu kapituły katedralnej we Fromborku z osadnikiem Johannem Kleinem 1828-1838 sygn. 3 III.Księgi rachunkowe: rachunki fundacji dobroczynnych, anniwersarzy i beneficjów 1685-1884 sygn. 4-10 IV. Wizytacje: teczka luźnych pism ( głównie pisma generalnego wikariatu we Fromborku do archiprezbiterów lidzbarskiego i dobromiejskiego) 1864 sygn. 11

Dzieje twórcy:

Diecezja Warmińska została erygowana w 1243 r. przez papieża Grzegorza IV. Kapituła katedralna została założona w 1260 r. w Braniewie, ale wkrótce została przeniesiona do Fromborka z powodu zagrożenia powstaniem Prusów. Liczyła 5 prebend prałackich i 11 kanonickich

Daty skrajne:

1685-1884

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1685-1884, 1685-1884, 1685-1884.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Das Domkapitel der Ermländischen Diözese

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak