Parafia Archiprezbiteralna w Reszlu. Diecezja Warmińska

Sygnatura
42/1389/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
10

Zawartość:

Sprawy duchowne: 17 dyplomów pergaminowych /przeważnie indulty i breve papieskie, 1 dokument papierowy Fr. S. Merani Januen zwierzchnika zakonu Augustianów oraz fragment traktatu o wychowaniu religijnym dzieci z około 1600 r. sygn.1-19 Sprawy świeckie: dyplomy i dokumenty papierowe oraz akta dotyczące spraw świeckich: nadania, określenie świadczeń, tekst ordynacji, pełnomocnictwo do rozstrzygnięcia sprawy sądowej. sygn. 20-31 Akta wizytacji kościelnych: kopie dokumentów papierowych dotyczących wizytacji kościołów, wyciąg z księgi wizytacji z XVII i XVIII w. sygn. 32-36 Sprawy władz kościelnych: obligacje, pokwitowania, dokumenty administracyjne, mandat biskupi, dokument sądowy, dyplom mistrzowski. sygn. 37-50 Załączniki do historii kościoła archiprezbiteralnego: papierowe kopie starych dyplomów, kontrakt na odbudowę dzwonnicy, opisy odbudowy wieży, inwentarz kościoła filialnego, artykuł prasowy z 1931 r. o wilkierzu z 1515 r. sygn. 51-63

Dzieje twórcy:

Kościół parafialny w Reszlu pod wezwaniem św. Piotra i Pawła zbudowano w latach 1360-1380, a klasztor katarzynek w XV w. W 1347 r. rozpoczęto budowę kościoła św. Jana należącego do klasztoru augustianów (spalony w 1626 r., odbudowany przez jezuitów w 1631 r.). Reszel był siedzibą burgrabiego biskupiego oraz archiprezbitera. Przed 1525 r. archiprezbiterat liczył 29 parafii, a w połowie XVI w. już tylko 5 (reszta odpadła wskutek reformacji). W 1772 r. Reszel przypadł Prusom, liczył wówczas 3030 mieszkańców. W wyniku II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 30 %.

Daty skrajne:

[1389] 1405-1931

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1389-1389, 1405-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ecclesia Archipresbyteralis Roeseliensis Dioecesis Varmiensis

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

63

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

63

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak