Starostwo Grodowe w Prabutach

Sygnatura
42/1542/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
3162

Zawartość:

Wpływy z podatków: rejestr podatkowy z około 1540 roku, 1540 sygn. 1. Rachunki roczne starostwa grodowego: cenne księgi podatkowe w oprawach pergaminowych lub kartonowych, 1599-1717 sygn. 2-9. Informacje o dziejach parafii i kościołów, wsi, miast i dóbr ziemskich położonych w na obszarze domeny prabuckiej, [1257] 1693-1703 sygn. 10-11. Księga ingrosacyjna wieczyste, 1661-1696 sygn. 12.

Dzieje twórcy:

Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego i utworzeniu Księstwa Pruskiego w 1525 roku nastąpiły w Prusach zmiany ustrojowe. Dawne komturstwa krzyżackie zostały przekształcone w Hauptamty tj. starostwa grodowe. Komturzy zostali starostami a członkowie konwentów pracownikami urzędów starościańskich. Biskupstwo pomezańskie tak w czasach Zakonu jak również w latach 1525-1587 (do jego likwidacji) dzieliło się na komornictwa. Komornictwa zostały przekształcone w starostwa grodowe. Jednym z nich było Starostwo Kwidzyńskie a drugim Prabuckie, ale już w XVII w. miały wspólnego starostę. Starostowie posiadali władzę administracyjną, wojskową, sądową i skarbową (nadzorowali książęce dobra ziemskie) w swym okręgu. Stopniowo tracili uprawnienia, najpierw wojskowe w drugiej połowie XVII w., póżniej skarbowe (1721) i sądowe w 1751, a póżniej także administracyjne. Na początku XIX w. zaniknęli. W 1810 roku ich uprawnienia administracyjne przejęli starostowie powiatowi na obszarach powiatów, które były znacznie większe niż terytoria starostw grodowych.

Daty skrajne:

[1257] 1540-1719

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1257-1257, 1257-1257, 1540-1719, 1540-1719.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Hauptamt Riesenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zmiana nazwy zespołu (KM 2002-06-20)